Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Septyniolikta vieta. JĖZUS IŠVELKAMAS IŠ DRABUŽIŲ

Septyniolikta vieta. JĖZUS IŠVELKAMAS IŠ DRABUŽIŲ. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * iš drabužių nuožmiai išvilktas, * per nauja baisiai sužeistas ir sukruvintas, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Atmindami drabužius nuplėšiant atnaujintas žaizdas, * apnuoginimo panieką ir gėdą, * meldžiame Tave, tyriausias Išganytojau: * sustiprink mūsų ryžtingumą atmesti visas neskaisčias viliones * ir neblaivius papročius. * Mes trokštame drauge su nekaltaisiais Tave mylėti. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Septyniolikta vieta. JĖZUS IŠVELKAMAS IŠ DRABUŽIŲ. Fotografija Rimvydo Sprindžio (TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

KURS UŽ MUS KALTUS kentėjai, * Jėzau Kristau, * Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas!

atgal   aukštyn   tolyn