Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Pamaldų tvarka

Žemaičių Kalvarijos bazilikoje ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS:

SEKMADIENIAIS10 val. ir 12 val.

ŠEŠTADIENIAIS – 12 val. (Švč. M. Marijos garbei, prašant palaimos šeimoms)

ŠIOKIADIENIAIS

     nuo spalio iki balandžio mėn. 12 val.,

     nuo balandžio iki spalio mėn. – 18 val.

KASMĖNESINIŲ ATLAIDŲ METU – 7, 10 ir 12 val.

kiekvieno mėnesio 2 d.

DIDŽIŲJŲ ATLAIDŲ METU (liepos 2–12 d.) – 8, 10, 12 ir 19 val.

Kryžiaus kelio kalnai bendruomeniškai einami:

KASMĖNESINIŲ ATLAIDŲ METUpo 12 val. šv. Mišių

DIDŽIŲJŲ ATLAIDŲ METUpo kiekvienų šv. Mišių; pagrindinė procesija po 12 val. šv. Mišių su Šv. Kryžiaus relikvija

Įvariais liturginiais laikotarpiais ir Švenčių metu skelbiamas aktualus papildytas pamaldų tvarkaraštis. Žr. skelbimus  Tituliniame puslapyje.

aukštyn