Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Šešiolikta vieta. JĖZUS PARPUOLA TREČIĄ KARTĄ

Šešiolikta vieta. JĖZUS PARPUOLA TREČIĄ KARTĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * po kryžiaus našta nuvargęs, * žemėn parpuolęs, * krauju apsipylęs, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Savo skaudžiu puolimu po kryžiumi * prikelk mus, Viešpatie Kristau, * iš senųjų nusikaltimų * ir neleisk mums gundomiems suklupti, * į nuodėmę įpulti * ir į amžinąją pražūtį pakliūti. * Duok mums ištvermės, * kad laimėtume gyvenimo kovą * ir galėtume danguje giedoti tą giesmę, * kuria negali atsidžiaugti Tavo išrinktieji. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – O ŽMOGAUS SIELA.)

Šešiolikta vieta. JĖZUS PARPUOLA TREČIĄ KARTĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio VIEŠPATIE JĖZAU MIELIAUSIAS, * Dievo Sūnau nekalčiausias, * teikeis ant kryžiaus numirti, * klystančius žmones atpirkti.

2 Žmonės, raudokite graudžiai: * Viešpats dėl jūsų taip skaudžiai * jau miršta, šaukiasi Tėvo... * Kaltąjį veda pas Dievą.

3 Žodis štai Jo paskutinis, * svyra galva ant krūtinės. * Ir Motina verkia, kenčia * sunkią šalia kryžiaus kančią.

4 Saulė užtemsta, užgęsta; * žemė į tamsą paskęsta. * Jau skeldi uolos ir plyšta – * jos Jėzaus mirtį pažįsta.

5 Perdurtas šonas švenčiausias, * teka Jo kraujas brangiausias. * Pravirkim tai atsiminę – * nuodėmėm Jėzų kankinę.

6 Jėzau, Tu taip mus mylėjai, * jog už mus mirti norėjai! * Kančių savųjų galybe * mus į dangaus vesk linksmybę.

Arba: JĖZAU KRISTAU MALONIAUSIAS...

atgal   aukštyn   tolyn