Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

TEISĖS IR AUTORIAI

Tekstai parengti pagal:

  1. kan. Andriejaus Sabaliausko autorinius tekstus;
  2. Adomo Butrimo straipsnį „Žemaičių Kalvarija, buvęs dominikonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia“, Neringos Markauskaitės straipsnį „Žemaičių Kalvarijos stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas“ ir Augustino Vitėno straipsnį „Žemaičių Kalvarijos Kančios kelias: istorija, tradicijos ir archtektūrinis ryšys su evangeline Jeruzale” leidinyje: Adomas Butrimas, Neringa Markauskaitė, Augustinas Vitėnas, Arvydas Pacevičius. Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

Svetainės parengimo darbus koordinavo ir svetainę kūrė Katalikų interneto tarnyba. Kuravo ir talkino – Telšių vyskupijos kurija, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas ir Bazilikos vikaras kan. Andriejus Sabaliauskas. 

Dizainerė – Silvija Knezekytė. Fotografai – Rimvydas Sprindys ir Darius Chmieliauskas.

Svetainės kūrimą finansiškai parėmė Jono Pauliaus II piligrimų kelio programa.

Visa tekstinė ir grafinė medžiaga yra Šventovės arba Lietuvos Vyskupų Konferencijos nuosavybė (jei nenurodyta kitaip). 

aukštyn