Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

2018 – TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS METŲ – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

 

PROGRAMA

2018 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., sekmadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius

14 val. šv. Mišios Panų kalne.

19 val. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio didžiojo relikvijoriaus išstatymas Bazilikoje. Šv Mišios su Mišparais; po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Mišparams vadovaus bei homiliją sakys J.E. Kaišedorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS.

po 19 val. Šv, Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją.

Liepos 2 d., pirmadienis
Valstybės vadovų, Politikų ir Savivaldybių darbuotojų diena

Meldžiamės už valstybę valdančius, savivaldybių darbuotojus ir visus valdžios institucijose dirbančiuosius

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E.Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras GRUŠAS.

Liepos 3 d., antradienis
Ligonių ir Caritas savanorių diena

Meldžiamės už ligonius ir Caritas darbuotojus.

Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS SJ.

Liepos 4 d., trečiadienis
Tikybos mokytojų, katechetų ir visų pedagogų diena

Meldžiamės už vyskupijos katechetus ir visus dirbančiuosius švietimo srityje.

Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas NORVILA.

Liepos 5 d., ketvirtadienis
Teisėsaugos diena

Meldžiame Dievo palaimos teisėsaugos ir policijos darbuotojams.

Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM.

Liepos 6 d., penktadienis
Padėkos už laisvę ir nepriklausomybę diena

Meldžiamės padėkos intencija už Baltijos kraštų 100 metų Laisvės ir nepriklausomybės pasklebimo jubiliejų. Kviečiami dalyvauti Latvijos, Estijos bei Lenkijos vyskupai ir pliligrimai

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.

Liepos 7 d., šeštadienis
Jaunimo diena

Meldžiames už jaunimą Lietuvoje ir išvykusius už jos ribų

Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homilija sakys J.E.Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augzilijaras Darius TRIJONIS

15:30 val. Jaunimo vakaro programos "Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas" pradžia Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salėje

19 val. Jaunimo Šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Telšių vyskupas Kęstutis KĖVALAS. Po jų - Kryžiaus kelio Kalnai su jaunimu.

Taip pat po 19 val. Šv. Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją.

Liepos 8 d., sekmadienis
Didžioji Kalvarija. Šeimų diena

Meldžiamės už šeimas Lietuvoje, prašant joms Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės užtarimo.

Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez QUINTANA..

Liepos 9 d., pirmadienis
Verslininkų diena

Meldžiamės už versle dirbančiuosius ir darbo vietas kuriančiuosius pramonininkus ir Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelio koplyčių globėjus.

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS.

Liepos 10 d., antradienis
Žemdirbių diena

Meldžiamės už Lietuvos žemdirbius ir gero derliaus dovaną.

Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas KAUNECKAS.

Liepos 11 d., trečiadienis
Kunigų diena

Meldžiame Dievo palaimos Lietuvos kunigams bei drąsos jaunuoliams atsiliepiant į Viešpaties pašaukimą kunigiškai tarnystei.

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.Em. kardinolas Audrys Juozas BAČKIS.

Liepos 12 d., ketvirtadienis
Medikų diena

Meldžiame už medikus ir sveikatos apsaugos srityje dirbančiuosius

Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augzilijaras Arūnas PONIŠKAITIS.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios. Po jų -giedama Švč. Mergelė Marijos litanija ir kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12.00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19. 00 val. vakarinės šv. Mišios. Po jų iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

8. 00 val. - 20. 00 val. Švč. Sakramento adoracija Nukryžiuotojo Jėzaus Slaugos Namų koplyčioje (Tvenkinio g. 1)

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn