Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

2020 – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

 

PROGRAMA

2020 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., trečiadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius.

14 val. Šv. Mišias Panų kalne aukoja kan. Andriejus Sabaliauskas

19 val. Šv Mišios su Mišparais Bazilikoje; po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Šv. Mišias aukoja vyskupas Jonas IVANAUSKAS.

po 19 val. Šv, Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Liepos 2 d., ketvirtadienis
Medikų ir ligonių diena

Meldžiame ligoniams sveikatos, o medikams bei medicinos darbuotojams - išminties, ištvermės ir meilės.

Telšių dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas Gintaras GRUŠAS.

Liepos 3 d., penktadienis
Katechetų ir švietimo darbuotojų diena

Meldžiamės už mokyklų, universitetų darbuotojus bei visus mokslo šviesą jaunajai kartai skleidžiančius.

Tauragės dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja vyskupas Rimantas NORVILA.

Liepos 4 d., šeštadienis
Caritas ir socialinės pagalbos organizacijų diena

Meldžiamės už sunkumų ištiktuosius, socialinius darbuotojus, Caritas, Maltos ordino, Samariečių bendrijos, Raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojus bei savanorius.

Palangos dekanato diena

12 val. šv. Mišias aukoja vyskupas Viktors STULPINS (Latvija).

po 19 val. Šv, Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Liepos 5 d., sekmadienis
Didžioji Kalvarija. Krikščioniškų šeimų diena

Meldžiames už jaunas šeimas ir besiruošiančius Santuokos Sakramentui.

Klaipėdos dekanato diena.

12 val. Šv. Mišias aukoja apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Antun RAJIČ.

Liepos 6 d., pirmadienis
Žemdirbių, bitininkų ir sodininkų diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams ir bitininkams.

Šilalės dekanato diena.

12 val. šv. Mišias aukoja vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM.

Liepos 7 d., antradienis
Verslininkų diena

Meldžiames už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančiuosius

Skuodo dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja vyskupas Eugenijus BARTULIS.

Liepos 8 d., trečiadienis
Valstybės vadovų, Politikų ir Savivaldybių darbuotojų diena

Meldžiamės už Lietuvos valstybei vadovaujančius, savivaldybėse ir seniūnijose dirbančius.

Akmenės dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.

Liepos 9 d., ketvirtadienis
Kunigų, seminaristų, patarnautojų ir pašvęstojo gyvenimo atstovų diena

Meldžiamės už Bažnyčioje tarnaujančius kunigus ir vienuolius bei naujus dvasinius pašaukimus.

Gargždų dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS.

Liepos 10 d., penktadienis
Policijos, teisėsaugos ir teisėtvarkos diena

Meldžiamės už visuomenės tvarkai ir saugumui tarnaujančius žmones.

Šilutės dekanato diena

12 val. šv. Mišias aukoja vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS.

Liepos 11 d., šeštadienis
Jaunimo diena

Meldžiamės už Lietuvos ir viso pasaulio jaunimą.

Mažeikių dekanato diena

12 val. Šv. Mišias aukoja vyskupas Darius TRIJONIS.

Liepos 12 d., sekmadienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos, bendruomenių organizacijų diena

Meldžiamės, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o jos piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones.

Plungės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišias aukoja vyskupas Algirdas JUREVIČIUS.

 

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios

11.15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikoje

12.00 val. Sumos Šv. Mišios

18.30 val. Švč. Mergelės Marijos litanija

19. 00 val. Šv. Mišios

Po kiekvienų Šv. Mišių - procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn