Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Maldos prie stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų šeimų Karalienės – paveikslo

Vienybėje su visuotine Katalikų Bažnyčia meldžiamės už savo Tėvynės ir viso pasaulio šeimas.

Malda Krikščioniškų šeimų Karalienei už šeimas

Dievo tarno Jono Pauliaus II malda už šeimas

Pasiaukojimo malda Švč. Mergelei Marijai

aukštyn