Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Malda Krikščioniškų šeimų Karalienei už šeimas

Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Fotografija iš parapijos archyvųJėzaus ir mūsų Motina Marija, Tu į mūsų šeimas žvelgi iš Žemaičių Kalvarijoje malonėmis garsėjančio paveikslo kaip Krikščioniškų šeimų Karalienė.

Esi mūsų šeimų Globėja, Mokytoja ir Vadovė. Padėk mūsų šeimoms, kad jos būtų panašios į Tavo Šventąją Šeimą – Jėzaus, Tavo ir šv. Juozapo šeimą. Tvirto ir skaidraus tikėjimo, Dievo ir tarpusavio meilės bei pagarbos dvasios tebūna kupinos ir XXI amžiaus Žemaičių ir Lietuvos šeimos.

Bendra šeimos malda, kiekvieno sekmadienio visos šeimos maldinga kelionė į šventas Mišias, Tavo šventovės Žemaičių Kalvarijoje lankymas tebūna ne tik dvasinės atgailos ir džiaugsmo, bet šeimos vienybės ir santuokinės ištikimybės mokykla bei pagrindas. Kaip Tu, Motina, su šv. Juozapu ir Vaikeliu Jėzumi bendroje šeimos maldoje, šventadienių šventime, Jeruzalės šventovės lankyme radai atramą pakelti visus šio gyvenimo sunkumus ir išbandymus, taip Tau užtariant ir mūsų šeimos teatranda šią atramą sunkumams pakelti. Mūsų krikščioniškos šeimos tebūna, kaip ir Tavo, o Motin, Šventoji Šeima – kupinos tikėjimo, vilties, Dievo ir tarpusavio meilės šviesos. Teskleidžia jos palaimintą šviesą kitoms šeimoms mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje.

Tavo globai, Krikščioniškų šeimų Karaliene, pavedame mūsų šeimas, jose augančius vaikus ir vaikaičius. Amen.

aukštyn