Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Giesmės

Giesmės apie Žemaičių Kalvarijos stebuklingąjį Švč. Mergelės Marijos paveikslą giedotos jau XVII amžiuje. Jurgio Kasakauskio 1681 m. išleistoje ir iki XIX a. vidurio 43 kartus pakartotoje maldaknygėje „Rožančius“ pateiktos giesmės „Karaliene Maloninga“ ir „Karaliaus Dangaus Motina Švenčiausia“. Šiose giesmėse atsispindi Žemaičių Kalvarijoje prie stebuklingojo paveikslo vykstantys stebuklai, maldininkų gaunamos malonės. Giesmių Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos garbei sukurta ir XVIII a.

Karaliene maloninga

Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia

Tu Dievo Motina Marija

aukštyn