Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Giesmė Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinai

1 DIEVO MOTINA MARIJA, * Tu tiek amžių sergsi mus, * Tu švieti iš Kalvarijos, * guodi vargstančius visus.

Mes suklaupę Tave prašom: * būk širdy, maldoj, darbuos; * vis globoki mūsų kraštą, * laimink šalį Lietuvos.

2 Mūsų sielas Tu išgydyk, * nekaltoji lelija; * mūsų šeimos tegul žydi, * eatgimsta Tavyje.

Mes suklaupę Tave prašom...

3 Dievo Motina Marija, * su mumis būk amžinai, * saiule šviesk iš Kalvarijos, * tavo esame vaikai.

Mes suklaupę Tave prašom...

 

Žodžiai Pauliaus Jurkaus, gimusio Žemaičių Kalvarijos parapijoje, poeto Vytauto Mačernio mokslo draugo.

aukštyn