Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Atlaidai

Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai Žemaičių Kalvarijoje švenčiami:

Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje, kai tikintysis išpildo Bažnyčios nustatytas sąlygas. Tačiau atlaidai turi ir šventės – tikinčiųjų bendruomenės šventės – pobūdį.

Visuotiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijoje pradėti rengti nuo XVII a. pirmosios pusės, pastačius pirmąsias Kryžiaus kelio koplyčias. Iš Romos pargabenus ir Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje išstačius stebuklingąjį Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslą pradėti rengti ir tokio pat titulo kaip bažnyčia visuotiniai atlaidai. Šie atlaidai laiko tėkmėje (jie gyvuoja jau 366 metai!) įgijo socialinį, kultūrinį pobūdį.

Kas yra atlaidai?

Sąlygos gauti atlaidus Žemaičių Kalvarijoje

Kaip ruoštis išpažinčiai

Atlaidų istorija

aukštyn