Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Parapija

Žemaičių Kalvarijos parapija įkurta 1622 m. Žemaičių vyskupo St. Kiškos. Iki tol Gardai buvo netoli esančios Alsėdžių parapijos filija. Vyskupas J. Tiškevičius 1637 m. šią parapiją pavedė dominikonams. 1644 m. jie įsteigė parapijinę mokyklą, kuri vėliau išaugo į visoje šalyje garsią gimnaziją. Parapijoje veikė įvairios brolijos ir katalikiškos organizacijos, buvo aktyvus katalikiškasis jaunimas. Parapijoje visada buvo aktyviai skaitoma ir platinama katalikiška spauda. Aktyvūs dirbę ir dirbantys kunigai kvietė ir kviečia parapijiečius burtis į katalikiškas organizacijas. Parapijoje yra veikusios šios organizacijos: Katalikės moterys, Tretininkai, Ateitininkai, Angelaičiai.

Šiuo metu parapijoje veikia „Caritas“ organizacija, Gyvojo Rožinio kalbėtojai, Marijos legionas, Ateitininkai. Veikia parapijiniai senelių globos namai, parapijos namuose įsikūręs vaikų ir jaunimo dienos centras „Vilties vėrinėliai“.

Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje (nuo 1988 m. – Bazilikoje, o nuo 2005 m. – Šventovėje ) 1939–2007 metais dirbusių klebonų sąrašas:

 1. Kun. Antanas Petrauskas MIC (1939 – 1940 m.) – miręs;
 2. Kun. Klemensas Kačergius MIC (1941 – 1942 m. spalio mėn.) - miręs;
 3. Kun. Vladislovas Polonskis MIC (nuo 1942 m. spalio mėn. iki 1945 m. liepos mėn.) - miręs;
 4. Kun. Mykolas Žemaitis MIC (nuo 1945 m. liepos mėn. iki 1946 m. gruodžio mėn.) - miręs;
 5. Kun. Konstantinas Velioniškis MIC (nuo 1946 m. gruodžio mėn. iki 1949 m. balandžio mėn.) – šiuo metu gyvena Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos senelių globos namuose;
 6. Kun. Jonas Staškevičius (nuo 1949 m. balandžio mėn. iki 1950 m. spalio mėn.) – žuvęs Sibire;
 7. Kun. Anicetas Barakauskis (nuo 1950 m. spalio mėn. iki 1951 m. kovo mėn.) - miręs;
 8. Kun. Julijonas Tamašauskas (nuo 1951 m. kovo mėn. iki 1960 m. rugpjūčio mėn.) – šiuo metu gyvena Darbėnuose, Kretingos raj. Darbėnų parapijos rezidentas;
 9. Kun. Anicetas Barakauskis (nuo 1960 m. rugpjūčio mėn. iki 1961 m. spalio mėn.) - miręs;
 10. Kun. Leonas Šapoka (nuo 1961 m. spalio mėn. iki 1966 m. kovo mėn.) - miręs;
 11. Kun. Alfonsas Sirus (nuo 1966 m. kovo mėn. iki 1967 m. gruodžio mėn.) - miręs;
 12. Kun. Alfonsas Lukoševičius (nuo 1967 m. gruodžio mėn. iki 1984 m. kovo mėn.) - miręs;
 13. Kun. Liudvikas Dambrauskas (nuo 1984 m. kovo mėn. iki 1990 m. kovo mėn.) – miręs;
 14. Kun. Ignacas Žeberskis (nuo 1990 m. kovo mėn. iki 1994 m. liepos mėn.) – miręs;
 15. Kun. Antanas Beniušis (nuo 1994 m. liepos mėn. iki 2002 m. spalio mėn.);
 16. Kun. mgr. Narsutis Petrikas (nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2006 m. liepos mėn.);
 17. Kan. mgr. Jonas Ačas (nuo 2006 m. liepos mėn. iki 2022 m. rugpjūčio mėn.);
 18. Kun. relig. m. mgr. Modestas Ramanauskas (nuo 2022 m. rugpjūčio mėn.); – šiuo metu Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonas ir Šventovės rektorius. 
aukštyn