Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aukos ir parama

Labai prašome paaukoti 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio Bazilikos išlaikymui

Visą balandžio mėnesį sekmadieniais 12 val. šv. Mišios aukojamos už aukotojus.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ŠVENTOVĖ

Vienuolyno g. 1A, 90443 Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.

Kodas 300132357, a/s LT454010042800343788 AB DNB NORD BANKAS, b/k 40100

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA

Gardų a. 11, 90443 Žemaičių Kalvarijos mslt., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.

Kodas 191278220, a/s LT804010043000011741 AB DnB NORD BANKAS, b/k 40100

Mob. tel. 868785991.

aukštyn