Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Votai

Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo votai. Fotografija iš parapijos archyvųVyskupo J. Tiškevičiaus iniciatyva sudaryta komisijai 1643 m. patvirtino Gardų kalvarijas kaip Kančios kelio stočių vietą, pagarsėjusią stebuklingomis malonėmis. Visiškai tikėtina, kad kartu su Gardų kalvarijomis stebuklingu pripažintas ir Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Paveikslui XVII a. antrojoje pusėje ėmus garsėti stebuklingomis malonėmis, stebuklus imta surašinėti į specialią knygą, kuri 1896 m. sudegė per gaisrą. Tačiau per paveikslą sulaukiamas stebuklingas stebuklingas malones liudija votai.

Votų yra įvairiausių formų, vaizduojančių kojas, rankas, širdis, akis ir kt. 1936 m. prie paveikslo buvo 82. 1980 m., apvogus Žemaičių Kalvarijos bažnyčią, dingo dvidešimt vertingiausių votų. Rekonstravus pagrindinį altorių, votai, kabėję prie stebuklingojo paveikslo, perkelti. 2001 m. ant dviejų purpurinių audeklų kabojo 139 metaliniai ir gintariniai votai, vaizduojantys širdis, kojas, akis, rankas, žmogaus kūną, kryželį, 15 gintarinių, perlinių paprasto stiklo karolių, 6 rožiniai. 2003 m. suskaičiuota 150 votų. Votų gausėjimas liudija žmonių prie stebuklingojo Švč. M. Marijos paveikslo tebepatiriamas malones.

aukštyn