Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Dvidešimta vieta. ŠVENTOJO KRYŽIAUS ATRADIMAS

Dvidešimta vieta. ŠVENTOJO KRYŽIAUS ATRADIMAS. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * šventajai Elenai, beieškančiai Tavo šventojo Kryžiaus, * stebuklingai padėjęs jį atrasti, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Jėzau, mūsų Viešpatie! * Tavo krauju pašventinto Kryžiaus atradimą * Tu pažymėjai didžiais stebuklais, * tuo sutvirtinai svyruojančiųjų tikėjimą * ir parodei, kad Tavo Kryžiuje glūdi mūsų išganymas. * Tuo šventuoju Kryžiumi duok mums malonę, * kad visomis jėgomis stengtumės užsitarnauti dangaus laimę * ir Tavo padedami tikrai gautume ją amžių amžiams. – A. Amen.

Dvidešimta vieta. ŠVENTOJO KRYŽIAUS ATRADIMAS. Fotografija Rimvydo Sprindžio (TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

Visų Šventųjų litanija giedama čia arba po baigiamųjų giesmių.

atgal   aukštyn   tolyn