Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

2012 m. birželio 1-3 d. Žemaičių Kalvarijoje jaunimui vykusio renginio „Pažink save“ akimirkos
Paskelbta: 2012-06-06 17:35:23

Baigiantis mokslo metams 2012 m. birželio 1-3 d. Telšių vyskupijos jaunimo centras kartu su Telšių vyskupijos šeimos centru sukvietė jaunuolius į Žemaičių Kalvariją, į jaunimo savaitgalį „Pažink save“.

Iš Lietuvos šeimos centro atvykusi 5 savanorių grupė pristatė paauglių ir jaunimo lytiškumo ugdymo programą “Pažink save”. Programa skirta 8 – 11 klasių moksleiviams, kurią sudaro 8 susitikimų ciklas.

Programos tikslai: padėti pažinti save ir savo vertybes bei jas stiprinti; atsakyti į jaunimui rūpimus klausimus apie draugystę, meilę, šeimą, gyvybę; stiprinti tėvų ir vaikų tarpusavio santykius; rengti jaunimą šeimai. Vykdant šią program naudojami metodai: individualus ir grupinis darbas bei aktyvūs metodai: diskusijos, vaidinimai, žaidimai, video filmų peržiūra ir aptarimas bei kt. 15 jaunuolių grupė aktyviai dalyvavo programoje, diskutavo, dirbo grupelėse, žaidė. Vakarais žiūrėjo video filmus. Sekmadienį dalyvavo šv. Mišiose Švč. M. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.

Išsiskiriant jaunuoliai dėkojo Telšių vyskupijos jaunimo centro ir Lietuvos šeimos centro savanoriams, rėmėjams: Telšių vyskupijos šeimos centrui ir Vokietijos katalikų akcijai rytų šalims remti RENOVABIS.

   
aukštyn