Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

2012 m. DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA
Paskelbta: 2012-04-05 10:20:46

 

1.    Didžiojo Velykų tridienio pamaldų tvarka tokia:

 

 

Didįjį Ketvirtadienį – 19 val. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios. Didįjį Ketvirtadienį Visuotinius Atlaidus galėsime gauti už giesmės „Prieš taip didį“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą.

 

 

Didįjį Penktadienį15 val. Bazilikoje giedosime Kalvarijos Kalnus. Giesmes tiesiogiai transliuos Marijos Radijas.

 

 

19 val. Kristaus Kančios pamaldos. Didįjį Penktadienį, išreikšdami pagarbą Kristaus Kančiai ir dėkingumą už Jo begalinę Meilę žmogui,  užlaikykime tikrą pasninką ir rimtį. Didįjį Penktadienį visuotinius atlaidus galėsime gauti už Kalvarijos Kalnų giedojimą ir Kryžiaus pagarbinimą.

 

 

Didįjį Šeštadienį – Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo, apmąstydama Jo kančią ir mirtį. Mes, Žemaičių Kalvarijos tikintieji, norėdami įsijungti į visuotinį Bažnyčios budėjimą, rinksimės Bazilikoje 11 val. giedoti Kalvarijos Kalnų. Ateikite visi, pabudėkime maldos vienybėje prie Viešpaties kapo.

 

 

Vakare 20 val. Velykų vigilijos pamaldos ir Šv. Mišios. Didįjį Šeštadienį ateidami į vakaro pamaldas atsineškime žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Didįjį Šeštadienį visuotinius atlaidus galėsime gauti už Krikšto pažadų atnaujinimą.

 

 

2.    Didžiojo Tridienio pamaldose bus renkama rinkliava Šventosios Žemės šventovių išlaikymui.

 

 

3.    Sekmadienį - Viešpaties Prisikėlimo rytą Šv. Mišios Bazilikoje bus aukojamos 8 val. ir 12 val.

 

 

4.    Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios Bazilikoje  bus aukojamos 10 ir 12 val.

 

5.    Visą balandžio mėnesį, sekmadieniais, 12 valandą Šv. Mišios bus aukojamos už tuos žmones ir jų šeimas, kurie šiais metais jau paaukojo ar paaukos 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio Bazilikos išlaikymui. Melsime Dievo palaimos ir Krikščioniškų Šeimų Karalienės globos.  

aukštyn