Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PAMALDŲ TVARKA BAZILIKOJE SPALIO 31 - LAPKRIČIO 8 DIENOMIS
Paskelbta: 2011-10-30 09:35:17

PAMALDŲ TVARKA BAZILIKOJE SPALIO 31- LAPKRIČIO 8 DIENOMIS:
 
SPALIO 31 D. ROŽINIO PAMALDŲ UŽBAIGA. 11.15 ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA IR ROŽINIO MALDA. 
12 VAL. ŠV. MIŠIOS.
 
LAPKRIČIO 1 D. VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ. 
ŠV. MIŠIOS 10; 12; 17 VAL. 
11.30 ROŽINIO MALDA.
PO SUMOS – VĖLINIŲ PROCESIJA Į KAPINES.
 
LAPKRIČIO 2 D. MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS). ŠV. MIŠIOS BAZILIKOJE 8; 12; 17 VAL.. 
10.30 VAL. BUS GIEDAMI KALNAI BAZILIKOJE UŽ MIRUSIUS. 
15 VAL. ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS KAPINIŲ KOPLYČIOJE. PO ŠV. MIŠIŲ GEDULINĖ PROCESIJA KAPINĖSE.
VĖLINIŲ OKTAVOS METU (NUO LAPKRIČIO 1 IKI 8 D.) 15.30 VAL. BAZILIKOJE GIEDOSIME KALVARIJOS KALNUS UŽ MIRUSIUS. 
ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS 17 VAL.
 
LAPKRIČIO 3 D. KETVIRTADIENĮ, BAZILIKOJE VYKS KASMĖNESINIAI ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO ATLAIDAI. 
ŠV. MIŠIOS 8; 10; 12 VAL.
PO SUMOS GIEDOSIME KALVARIJOS KALNUS BAZILIKOJE.
 
 1. Spalio 31 dieną, t.y. rytoj 11.15 val. mūsų Bazilikoje rožinio maldos mėnesį baigsime iškilminga Švč. Sakramento adoracija, kurios metu kalbėsime rožinį. 12 val. aukosime Šv. Mišias už visas šeimas ir tuos žmones kurie visą spalio mėn. būrėsi draugėn ar pavieniui kalbėjo rožinio maldą. Bus klausoma išpažinčių, bus puiki proga mums pasirengti artėjančioms šventėms, kurie lankysime savo artimųjų kapus ir galėsime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems.
2. Lapkričio 1-ąją dieną švęsime VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĘ. Visų Šventųjų šventėje (11.01) pamaldos vyks tokia tvarka: 10; 12; 17 val. Prieš sumą 11.30 val. kalbėsime rožinį, po sumos – Vėlinių procesija į kapines, žinoma jei oro sąlygos leis, jeigu lytų procesiją darysime Bazilikos viduje). Tomis dienomis raginame tikinčiuosius atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją ir laimėti atlaidus savo mirusiems artimiesiems. Ypač kviečiame tai padaryti mūsų parapijos jaunimą ir besiruošiančius Sutvirtinimo sakramentui.
3. Lapkričio 2-oji. Maldų už mirusius diena (Vėlinės). Šv. Mišios 8; 12; 15 val. Lapkričio 2-ąją 10.30 val. Bazilikoje giedosime Kalvarijos kalnus už mirusius. Nuo lapkričio 1 iki 8 dienos maldų už mirusius oktava. Tomis dienomis už mirusius Šv. Mišios bus aukojamos 17 val. po jų gedulinė procesija bazilikoje. Vėlinių oktavos metu kasdien 15.30 val. Bazilikoje giedosime Žemaičių Kalvarijos kalnus  už geradarius ir parapijos mirusiuosius. Raginame atskirų kaimų bendruomenes, daugiabučių namų gyventojus ir net atskirose šeimose Vėlinių oktavos metu giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus.
Vėlinių aštuondienio metu, t.y. nuo lapkričio 1 iki 8 dienos galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas;
A)       Vėlinių dieną pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba Tėve mūsų maldą ir Tikėjimo išpažinimą;
B)      Vėlinių oktavos metu pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusius. 
4. Lapkričio 3 dieną – ketvirtadienį, bazilikoje vyks kasmėnesiniai Žemaičių Kalvarijos švč. M. Marijos apsilankymo atlaidai, kurių metu melsimės už visus mirusius šios šventovės lankytojus, geradarius ir rėmėjus. Šv. Mišios: 8; 10 ir 12 val. Atstovaus Skuodo dekanatas.
5. Lapkričio 4 d. pirmasis mėn. penktadienis skirtas didesnei Švč. Jėzaus Širdies garbei.
6. Lapkričio 5 d. pirmasis mėn. šeštadienis skirtas didesnei Švč. M. Marijos garbei, 12 val. Šv. Mišiose Bazilikos kanauninkai melsis už šeimas.
7. Lapkričio 6 d. pirmasis mėn. sekmadienis.....
5. Primename, kad lapkričio 13-20 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje didieji Gailestingumo Motinos atlaidai. Lapkričio 16 dieną (trečiadienį) vakarinėse pamaldose dalyvaus mūsų klierikai. Graži proga, besibaigiant Dievo gailestingumo metams, aplankyti ne tik Aušros Vartų Gailestingumo Motinos ir Dievo Gailestingumo šventoves, šv. Faustinos namelį, bet ir prasidedančių pal. Jurgio Matulaičio metų proga aplankyti Vilniaus arkikatedrą, kurios Ganytoju Vyskupu 1918-1925 metais buvo šis mūsų tautietis palaimintasis.
 

 

aukštyn