Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika 2011-07-12
Paskelbta: 2011-07-07 15:22:44

Paskutinė Atlaidų diena – liepos 12 d. buvo skirta maldoms už parapijines bendruomenes. Buvo melstasi už Žemaičių Kalvarijos, Barstyčių, Alsėdžių, Sedos, Platelių, Gegrėnų parapijas. Diena buvo skirta Žemaičių Kalvarijos dekanatui. Tą dieną 10 val. Šv. Mišioms vadovavo, pamokslą sakė ir daugiau nei 40 – čiai Žemaičių Kalvarijos ir Barstyčių parapijų jaunuolių sutvirtinimo sakramentą suteikė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Votyvos šv. Mišiose giedojo Rietavo parapijos bažnytinis choras.

Paskutinės dienos 12 val. pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Giedojo šv. Mišiose Šateikių parapijos bažnytinis choras. Sakydamas pamokslą vyskupas J. Boruta SJ tikintiesiems priminė Žemaičių Kalvarijos Šventovės istoriją, šios maldingumo praktikos atsiradimą bei prasmę. Po šv. Mišių ir paskutinės šiais metais Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų iškilmingos procesijos, sugiedojus padėkos Dievui himną „Tave Dieve garbinam...“ Telšių ganytojas atsisveikindamas kvietė ir toliau neužmiršti šios Šventovės, į ją nuolat atvykti, ypač per kasmėnesinius atlaidus. Linkėjo atsinaujinus šiais Dievo Gailestingumo metais gyvai ir intensyviai gyventi dvasinį gyvenimą.

Su maldininkais, šiais metais ypač gausiai lankiusiais Šventovę, atsisveikinta iki š. m. rugpjūčio 2 d. Šiais Dievo Gailestingumo metais ypač džiugino Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose gausūs maldininkų būriai, jaunų šeimų buvimas. Šiais metais Marijos radijas šv. Mišias iš Šventovės transliavo nuo liepos 2 iki 10 imtinai. Dėkojame Marijos radijui, LRT, XXI a. ir visiems savo malda ir palaikymu prisidėjusiems prie Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dvasios kūrimo ir sklaidos. Ir šiais metais, jau tapo tradicija, Žemaičių Kalvarijos miestelio prekybininkai – verslininkai savaitgalių dienomis nuo 8 val. vakaro neprekiavo alkoholiniais gėrimais, taip padėdami kurti atlaidų rimties atmosferą. Šias metais Žemaičių Kalvarijos miestelio centre per visus atlaidus veikė puikių nuotraukų iš pal. Jono Pauliaus II gyvenimo paroda, padėjusi dar kartą prisiliesti prie šio švento žmogaus, taip pat daug dėmesio skyrusio Žemaičių Kalvarijos Švetovei, gyvenimo.

Tegul visus geros valios žmones globoja Žemaičių Kalvarijos Dievo Motina – Krikščioniškų Šeimų Karalienė, laukianti savo vaikų ištisus metus Žemaičių Kalvarijos Šventovėje. 

 

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn