Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika 2011-07-11
Paskelbta: 2011-07-07 15:22:36

Liepos 11 d. – vienuolių ir maldų už pašukimus į vienuolynus diena. Tą dieną rinkosi vienuoliai dominikonai, jėzuitai, pranciškonai, marijonai, saleziečiai, Šv. Šeimos seserys, Kauno benediktinės, Marijos tarnaitės, Motinos Teresės seserys, Misionierės ir kitų kongregacijų atstovai. Ta diena taip pat buvo skirta Akmenės dekanatui. 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras J. Ivanauskas. Kartu šv. Mišias koncelebravo atvykę ordinų atstovai vienuoliai kunigai. Sakydamas pamokslą vyskupas pabrėžė, jog kiekvienam žmogui Dievas yra numatę pašaukimą bei planą. Dievas pašaukia vyrus ir moteris vienuoliniam gyvenimui ir tokiai tarnystei, kad būdami tarp žmonių Dievo tautoje taptų ženklu amžinojo gyvenimo ženklu. Jaunus žmones vyskupas kvietė atsiliepti vienuoliniam pašaukimui. Po šv. Mišių, kurių metu giedojo jungtinis Akmenės dekanato choras, po Kalnų maldos vyko agapė, kurioje vienuoliai dar galėjo pabendrauti ir pasidalinti savo patirtimis.

 Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn