Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika 2011-07-09
Paskelbta: 2011-07-07 15:22:16

Liepos 9 d. – brolių latvių dieną buvo meldžiamasi už juos. Tą dieną atstovavo Telšių dekanatas. Iš kaimyninės Latvijos tą dieną rinkosi gausus latvių būrys. 12 val. šv. Mišiose meldėsi Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevs Stankevičs ir Liepojos vyskupas Vilhelms Lapelis OP. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Borutas SJ, kuris šv. Mišių pradžioje latviškai pasveikino atvykusius iš Latvijos. Sumos metu giedojo Telšių Katedros sumos didysis choras. Pamokslą sakė Rygos arkivyskupas, o iš latvių kalbos vertė Telšių vyskupijos kunigas M. Šlaustas. Arkivyskupas susirinkusiesiems kalbėjo, jog šiandien esame mokomi pasitikėti Dievu tai darė Marija. Mes šių dienų galilėjiečiai ir mus – latvius ir lietuvius – jungia bendrystė ir tikėjimas bei priklausymas Katalikų Bažnyčiai. Dievas veda žmogų užtikrindamas jam savo meilę bei paguodą. Nešti džiaugsmą vienas kitam – sekti Marijos tikėjimo ir tarnystės pavyzdžiu. Ir taip mūsų gyvenimuose leisti veikti šv. Dvasiai. Po šv. Mišių broliai latviai kartu su visais maldininkais išėjo į Kalnus apmąstyti Kristaus kančią. Kalnų maldas išsivertę į latvių kalbą jas kalnuose giedojo latviškai. Ši glaudi draugystė per Žemaičių Kalvarijos Šventovę tampa gražia tikėjimo bendrystės tradicija.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn