Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika 2011-07-08
Paskelbta: 2011-07-07 15:22:09

Laiminti: „Saugoti ir ginti“

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų aštuntoji diena buvo skirta valstybės, savivaldybių, seniūnijų, policijos vadovams bei darbuotojams. Tądien pagrindinėms – sumos šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kuris nepamiršo pasveikinti susirinkusiųjų politikų bei policijos atstovų ir kartu su jais dalyvavo iškilmingoje kryžiaus kelio procesijoje. Šią dieną labiausiai buvo kviečiami atvykti piligrimai iš Tauragės dekanato.

„Nekeikite, bet laiminkite“

„Pirmiausia reikia padėkoti visiems, kad susirinkote prie stebuklingojo paveikslo melstis už valstybės, savivaldybės, seniūnijų bei policijos darbuotojus ir vadovus. Net ir tada, kai nesame patenkinti jų kai kuriais potvarkiais, sprendimais, kai visaip kritikuojame ir net keikiame, turime atminti paties Viešpaties žodžius: „Nekeikite, bet laiminkite“,- tokiais žodžiais ekscelencija J. Kauneckas pradėjo savo kreipimąsi į susirinkusius tikinčiuosius bei tos dienos šventovės svečius. Vyskupas toliau kalbėjo, jog esame per mažai pamaldūs ir sunkesnių gyvenimo sprendimų nepatrikime Viešpačiui, todėl esame dažnai nepatenkinti ir dejuojame dėl netinkamo rezultato. Kaip dažnai ir šiandien – reformos mūsų netenkina, nors atrodytų ir dirba būrys specialistų.

Turime pasitikėti policija

Tardamas žodelį pamokslo metu, ganytojas prisiminė šv. Rašto vietą, kuomet minios eidavo pas Jėzų ir klausdavo „ką daryti?“ Tuomet Jėzus jiems liepdavo viskuo dalytis ir nereikalauti daugiau negu nustatyta. Vyskupas sakė, jog turime džiaugtis, galintys šiandien pasitikėti policija, be kurios mieste, valstybėje ir pasaulyje būtų visiška suirutė.

Pajusti „gyvą Lietuvą“

Nepabūgę alinančio vidurvasario karščio ir po iškilmingos procesijos, lydimos gausaus policijos pareigūnų bei politikų skaičiaus, visi grįžo į Žemaičių Kalvarijos baziliką. Vietos vyskupo J. Borutos SJ įpareigotas, pabaigos sveikinimo žodį tarė generalvikaras Juozas Šiurys. Prelatas kalbėjo, jog jei norime pamatyti gyvą Lietuvą, turime vykti ne kažkur kitur, tačiau tik į Žemaičių Kalvariją, apeiti ir paprakaituoti kryžiaus kelio kalnuose. Tik būdami prie Švč. Mergelės Marijos stebuklingojo paveikslo pajausime jos globą, aukosime jai savas jėgas ir pajusime tautos gyvastį.


Klier. Antanas ŠNEIDERAITIS
Autoriaus nuotr.

   
   
   
   
   
 

aukštyn