Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika 2011-07-04
Paskelbta: 2011-07-06 09:33:36

 Liepos 4 d. buvo meldžiamasi už ūkinkus bei žemdirbius. Tą dieną atstovavo Palangos dekanatas. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir gausiai susirinkusiems tikintiesiems pamokslą pasakė Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Šv. Mišių metu giedojo Palangos dekanato jungtinis choras. Įžanginį žodį tarė visus susirinkusius žemdirbius, ūkininkus bei atvyskusius maldininkus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Pamokslo metu vyskupas E. Bartulis kalbėjo apie ūkininko misiją šioje žemėje – auginti duoną ir maitinti žmones. Jis priminė, jog ūkininkui labai svarbi Dievo palaima, nes nuo to priklauso jo derlius ir gyvenimo lygmuo. Vyskupas ragino sunkiai dirbančius žemdirbius švęsti sekmadienį malda garbinti Dievą ir taip vykdyti savo kaip krikščionių priedermes, kurios labai svarbios kiekvieno žmogaus gyvenime.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn