Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Sužadėtinių rengėjų mokymai "Metodinės medžiagos pristatymas" 2011 m. gegužės 13-14d.
Paskelbta: 2011-05-25 20:20:15

 

LŠC vadovė, lektorė Dalia Lukėnienė  Žemaičių Kalvarijoje susitiko su savanoriais iš Telšių vyskupijos dekanatų dirbančiais, ar norinčiais pradėti dirbti su sužadėtiniais.

Kaip priartėti prie žmonių, kurie šiuo metu sumišę, nes ruošiasi svarbiam žingsniui-santuokos sakramentui. Norisi pripildyti šių žmonių vidų, kad suvoktų santuokos esmę, kad žmonės būtų laimingi. Pirmas dalykas, kurio siekiama-būti džiaugsmingais santuokoje. Tai neturi būti tobula, bet Bažnyčia ir nekalba apie tobulumą. Santuokos sakramentas – dviejų pakrikštytų žmonių noras gyventi kartu, tai turi būti santuokos esmė.

Mokymus pradėjo ir apie santuokos sakramentą kalbėjo kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, po pranešimo jis visus pakvietė į Žemaičių Kalvarijos baziliką šv. Mišių.

Įžangoje lektorė Dalia Lukėnienė  kalbėjo apie tai, kodėl prieš keletą metų sužadėtinių rengimo programa buvo pakeista, kam tai buvo reikalinga padaryti. Toliau mokymų metu, remiantis sužadėtinių rengimo metodine medžiaga: sužadėtinių rengimo sąsiuviniais buvo aptariami susitikimai ,,Kas mums svarbu“, ,,Bendravimas ir bendrystė“, ,,Kartu per permainas“. Aptariant susitikimus ,,Atleisti ir švęsti“, ,,Dievas ir bažnyčia“ dalyvavo ir kun. Tomas Žlibinas.

Atgalinio ryšio metu visi nuoširdžiai dėkojo lektorei, kunigams, TVŠC vadovui kan. Jonui Ačui už šiltą priėmimą, malonų bendravimą ir neįkainojamą žinių bagažą.

TVŠC koordinatorė Loreta Vaičekauskienė pakvietė visus į kitus susitikimus, kurie vyks Žemaičių Kalvarijoje, t.y. gegužės 28-29 d. vyks mokymai tema ,,Grupinio darbo metodika“ ir birželio 10-12 d. tema ,,Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“.

 

aukštyn