Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

GRUODŽIO 19 D. ADVENTO REKOLEKCIJOS TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRO SAVANORIŲ ŠEIMOMS
Paskelbta: 2010-12-13 17:42:32

TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRO SAVANORIŲ ŠEIMOMS

2010 m. gruodžio 19 d. Žemaičių Kalvarijoje
 
ADVENTO REKOLEKCIJOS
ŠV. JUOZAPAS ŠEIMOS IR BAŽNYČIOS GLOBĖJAS
 
BAZILIKOJE

11.00 VAL. KONFERENCIJA. SUSITAIKINIMO PAMALDOS

11.30 VAL. ŠVENČIAUSIO SAKRAMENTO ADORACIJA


12.00 VAL. ŠV. MIŠIOS
 
PROPEDEUTINIAME

13.15 VAL. PIETŪS

14.00 – 16 VAL. KONFERENCIJA… POKALBIAI… SVEIKINIMAI…
 

Tebus šios rekolekcijos padėka už Jūsų savanorystės dovaną Bažnyčiai!

 

Telšių vyskupijos šeimos centras

Direktorius kan. Jonas Ačas

 

 

aukštyn