Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Advento ir Kalėdų laiko Šv. Mišių tvarka
Paskelbta: 2010-11-29 17:36:36
 • Advento metu kiekvieną sekmadienį 9.30 val. giedamos rarotos - švč. M. Marijos liturginės valandos. 10.00 val. Šv. Mišios ir po jų švč. Sakrameto adoracija. Suma 12.00 val. ir po jos eucharistinė procesija.
   
 • Gruodžio 2 d., ketvirtadienį, Švč. M. Marijos apsilankymo kasmėnesiniai atlaidai. Šv. Mišios 9.00; 10.00 ir 12.00 val., po sumos - kalvarijos kalnų procesija bazilikoje.
   
 • Kučių vakarą Šv. Mišios 20.00 val. Jų pradžioje bus pašventinta prakartėlė.
   
 • Kalėdų rytą Šv. Mišios 8.00 ir 12.00 val.
   
 • Antrąją kalėdų dieną Šv. Mišios 10.00 ir 12.00. Melsimės už Žemaičių Kalvarijos parapijos ir visos Lietuvos šeimas.
   
 • Gruodžio 31 d., penktadienį, dėkosime Dievui už praėjusius metus. Šv. Mišios 22.00 val.
   
 • Sausio 1 d. visiems katalikams privaloma Švč. M. Marijos Dievo Motinos šventė. Šv. Mišios 12.00 val., jose melsimės į Šventąją Dvasią laiminti ir lydėti mus naujaisiais metais.
   
 • Sausio 2 d., sekmadienį, Trijų karalių šventė. Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.
   
 • Sausio 3 d., pirmadienį, Švč. M. Marijos apsilankymo kasmėnesiniai atlaidai. Šv. Mišios 9.00; 10.00 ir 12.00 val., po sumos - kalvarijos kalnų procesija bazilikoje.

 

 

aukštyn