Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Maldoje už katechetus - vyskupas Juozas Tunaitis
Paskelbta: 2009-07-10 19:53:59

Katechetai ir švietimo darbuotojai liepos 10 d. rinkosi į Žemaičių Kalvarijos šventovę. Ši diena buvo skirta Šilutės dekanatui. Gausus būrys tikinčiųjų rinkosi į baziliką sumos šv. Mišioms, kurioms kartu su Telšių vyskupijos ganytoju vadovavo Sasuros vyskupas, Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupo augziliaras Juozas Tunaitis. Po šių šv. Mišių vyko procesija Jėzaus parodytu kančios keliu. Suabejoję savo jėgomis, tikintieji galėjo šį kryžiaus kelią apmąstyti bazilikoje. Po to buvo teikiami kanoniniai siuntimai katechetams, leidžiantys šviesti jaunimą mokyklose tikėjimo šviesa.

Ieškome pilnatvės

Susirinkusiems tikintiesiems Jo Ekscelencija sakė, jog esame smulkutės visatos būtybės, tačiau žmonių alkis vis labiau stumia mus į tai, kas tobula ir pilna. Visus mus vilioja neišmatuojama tiesos erdvė. „Kaip atskiras žmogus, taip ir visa žmonių giminė veržiasi vis į pilnesnę šviesą ir gilesnį mokslą. Mes didžiuojamės milžinišku užsimojimu, kuriuo mokslas žengia pirmyn, giriamės jo pažanga ir vis dėlto netikime, kad mokslas kada nors pasieks ribą, už kurios jau nieko daugiau nebebus ką pažinti. Taigi ir čia – riba yra begalybė“, - kalbėjo vyskupas J. Tunaitis.

Galime pažinti Dievą

Tęsdamas pažinimo ir ieškojimo mintį, Ekscelencija sakė, jog visais laikais žmonės ieškojo Dievo, bet tarytum apgraibomis. Ir Dievas ateidamas į žemę žmogaus pavidalu palengvino šį ieškojimą. Vadinasi, perteikiant žinias apie Dievą, galima jį pažinti.


Klier. Antanas Šneideraitis
Autoriaus nuotraukos

aukštyn