Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 4 d. Žemaičių Kalvarijos šventovėje nerimo maldos už jaunas šeimas
Paskelbta: 2009-07-04 20:49:27

Liepos 4 d. buvo skirta maldoms už jaunas šeimas. Tądien į Žemaičių Kalvariją sugūžėjo būrys Tauragės dekanato jaunimo ir maldininkų. Pagrindines – sumos šv. Mišias koncelebravo ir Kristaus kančios kelio procesijoje dalyvavo Šiaulių vyskupijos ganytojas, Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis. Šios dienos vakaras skirtas jaunimui. Pastarasis po vakarinių 19. val. šv. Mišių, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, rikiavosi procesijai į Kryžiaus kelio kalnus, kurios metu brėkštantį vakarą palydėjo rankoje nešinomis degančiomis žvakėmis.

           Ragino melstis

           Sumos šv. Mišių metu Jo Ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis sakė, jog jaunas šeimas ypatingai turėtume puoselėti ir melstis už jas. Jaunas žmogus visuomet susiduria su didesniais ir nepatirtais gyvenimo išbandymais, todėl ypatingai jiems reikalingos maldos, kad gyvenime nepaslystų, o paslydę – sugebėtų atsikelti.
 

       Džiaugėsi jaunimu
 

       Po pietų gerokai apniukusį ir lietingą orą vakare pakeitė saulė ir jaunimo šurmulys. Pastarasis būrėsi į Žemaičių Kalvarijos baziliką vakarinėms šv. Mišioms, kurias koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Jonas Boruta SJ, kuris džiaugėsi tradiciškai kasmet susirenkančiu vis gausesniu būriu jaunų žmonių. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie laiko egzorcizmus egzorcizmus, kurie mums parodo, jog esame apsėsti savo dvasioje ne tik šėtono, bet ir baimės, liūdesio ar pykčio. Vakarinių šv. Mišių koncelebrantas netrukus prisiminė vieną garsų rašytoją M. Gorkį, kuris vienoje savo knygoje aprašo šeimą, kurioje nuolat kildavo barniai, nesutarimai ir girtavimai. Tačiau šeštadieniais visi išeidavo į cerkvę pamaldoms. Ir šios knygos autorius aprašo, kaip vis dėlto tie girtuokliai ir mušeikos grįžę iš cerkvės pasikeisdavo. Tą vakarą po pamaldų jie valgydavo linksmesni, mandagesni, o, svarbiausia, ši būsena „neatvėsdavo“ iki pirmadienio.
       Baigdamas šv. Mišias Jo Ekscelencija Jonas Boruta SJ priminė, jog svarbiausia yra tikėjimas. Netgi tuomet kai nesiseka. Nes Dievą mylintiems viskas išeina į gerą.

 


Klier. Antanas Šneideraitis
Autoriaus nuotraukos

 

aukštyn