Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 3 d. Ž. Kalvarijos atlaiduose - policija ir politikai
Paskelbta: 2009-07-03 20:09:48

Liepos trečiąją į Žemaičių Kalvarijos atlaidus atvykstantys maldininkai turėjo progą nustebti, išvydę žemaičių šventovę kupiną policijos pareigūnų bei politikų. Tačiau pastarieji čia atvyko ne dirbti, o melstis. Mat ši Žemaičių Kalvarijos Didžiųjų atlaidų diena, kaip ir Mažeikių dekanatui, skirta būtent jiems. Sumos šv. Mišias kartu su Telšių vyskupijos ganytoju aukojo ir svečias, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Po šv. Mišių sekė tradicinė procesija Kalvarijos kalnais.

Keliame intrigas

Tądien dešimtosios valandos votyvos šv. Mišias aukojo Mažeikių dekanato dekanas kan. Zenonas Degutis. Savo pamoksle jis konstatavo, jog nerasime turbūt tokio žmogaus, kuris daugiau ar mažiau negalėtų pasakyti blogo žodžio apie policiją. Tačiau jis teigė, kad dėl to esame kalti mes patys, nes ant jų pykdami ir juos kaltindami, verčiame juos tapti dar griežtesniais.

Kalbėjo apie tvarką ir teisingumą

Sumos šv. Mišių metu pamokslo metu savo mintimis dalinosi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Jis sakė: „Paprastai, girdėdami kažką apie teisėtvarką net nesusimąstome, kas būtų, jei neturėtume policijos, teismų, įstatymų. Kiek prievartos, visokiausių rūšių nusikaltimų, kiek neteisingumo būtų mūsų gyvenime. Tiesiog sunku net įsivaizduoti, koks žiaurus ir netgi baisus būtų žmonių gyvenimas. Blogis ir prievarta ko gero viešpatautų visose srityse. Kad taip nėra mūsų kasdienybėje, šiandien turime būti dėkingi visiems, kurie rūpinasi palaikyti tvarką, savo galimybių ribose siekia teisingumo visuomenėje.“

 

Klier. Antanas Šneideraitis
Autoriaus nuotraukos

aukštyn