Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Pirmąją atlaidų dieną – gausus būrys maldininkų
Paskelbta: 2009-07-03 17:07:16

Nors pirmoji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena retai gali pasigirti tikinčiųjų gausa, šiemet liepos antroji pasirodė kitokia. Bazilika buvo pilna atvykusiųjų iš Akmenės ir kitų dekanatų. Tuo pasidžiaugė ir Jo Ekscelencija Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ Sumos šv. Mišių įžangoje, taip pat primindamas, kad ši diena skirta maldoms už žemdirbius bei blaivią Tėvynę. Po šv. Mišių vyko tradicinė procesija Kristaus parodytu Kryžiaus keliu.
 

Ieškojo ryšio

 

Pamokslo metu Jo Ekscelencija iškėlė klausimą: „Koks ryšys tarp kunigo ir žemdirbio tarnystės?“ „Evangelijoje Kristus kalba apie sėjėją, kuris beria į dirvą grūdą. Kunigai turi būti sėjėjai, beriantys į žmonių širdis Dievo žodžio ir malonės grūdą. Jėzus kalba apie kunigus kaip ganytojus, kurie eina ieškoti vienos avelės, palikę kitas devyniasdešimt devynias.“, - kalbėjo ganytojas.

 

Akino pastebėti grožį

 

Jo Ekscelencijos vyskupo Jono Borutos SJ teigimu, labai mažai kas gyvenime priklauso nuo žmogaus. Yra dalykų, kurių žmogus nepajėgia apvaldyti, nepaisant to, kad yra padaręs didžiulę mokslinę pažangą. „Kiek daug grožio tame Dievo sukurtame pasaulyje. Tą grožį kurkas geriau gali pajusti kaime gyvenantis žmogus, nes paukščių giesmė ir žvaigždynų spindėjimas mieste – nelabai išgirstamas ir pastebimas“, - susimąstyti kvietė Telšių vyskupijos ganytojas., vėliau citavęs ištraukas iš Amžinos atminties dvasininko Tėvo Stanislovo rekolekcijų...


Klier. Haroldas Šneideraitis

Antano Šneideraičio nuotraukos
 

aukštyn