Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Paminėta Telšių vyskupijos dangiško globėjo diena
Paskelbta: 2009-06-03 16:05:42

Š. m. birželio 1 d. Telšių vyskupija šventė savo dangiškojo globėjo šv. kankinio Justino šventę. Tą dieną Telšių katedroje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios kurių metu buvo meldžiamasi už pirmąjį Telšių vyskupą Justiną Staugaitį ir kitus mirusius vyskupijos vyskupus, kanauninkus, monsinjorus, prelatus. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišias aukojo Telšių katedros kapitulos, kurios pirmininkas Palangos dekanas kan. A. Genutis ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulos, kurios pirmininkas Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys, kanauninkai, monsinjorai. Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas išsamiai pristatė šv. Mišių dalyviams šv. Justino – filosofo, kankinio, gyvenusio II a. po Kristaus gyvenimo kelią, jo mokymą ir ryžtingumą paaukoti savo gyvybę dėl savo tikėjimo Kristumi. Pamokslininkas citavo šventojo raštus, kuriuose aiškiai matyti jo tikėjimas ir apsisprendimas. Filosofas Justinas buvo nužudytas, nes neišsižadėjo Kristaus ir jam buvo nukirsta galva.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas su šv. Mišias aukojusiais dvasininkais meldėsi prie šv. Justino altoriaus, esančio Telšių Katedroje, Telšių Katedros kriptoje buvo aplankytas pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio kapas, sugiedota „Viešpaties Angelo“ malda. 

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Žemaičių Kalvarijos šventovės informacija

aukštyn