Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Malda už Tėvynę Lietuvą, žemdirbius, ūkininkus, sodininkus, bitininkus
Paskelbta: 2020-07-06 22:22:09

Liepos mėnesio 6 diena – Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, kad visa Lietuvą švenčia šią ypatingą progą ir prisimena mūsų valstybingumo šaknis. Didžiųjų Kalvarijos atlaidų metu tą dieną melstasi ir už ūkininkus, visus žemdirbius, sodininkus, bitininkus, kaime gyvenančius žmones. Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, atvykę ne tik iš Šilalės, nes ši diena buvo skirta šio dekanato tikinčiųjų ir kunigų piligrimystei, bet ir iš kitų Lietuvos vyskupijų atvykę kunigai. Šventosiose Mišiose, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas ir Telšių vyskupijos YouTube kanalas, giedojo Šilalės parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko.

Šventųjų Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino ir gausiu piligrimų būriu pasidžiaugė Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius. Jis priminė, jog Šventovėje meldžiamasi už kaimų gyventojus, žemdirbius, ūkininkus, sodų bendruomenių žmones bei bitininkus, kurie turi ypatingą ir labai seną titulą – lietuvių kalboje jie vadinami bičiuliais.

Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupijos ganytojas kalbėjo apie nuolatinius pokyčius gyvenime. Šventosios Šeimos pavyzdys yra visiems akivaizdus įrodymas, jog kiekvieno žmogaus gyvenime būtinas Dievo artumo patyrimas, jo globa ir palydėjimas. Išbandymų patiria visi ir be Dievo pagalbos mums sudėtinga. Visiems reikalinga Dievo palaima ir kartu esame pakviesti mokytis atsakomybės už mūsų dabartį bei ateitį. Vyskupas priminė būtinybę saugoti ir tausoti gamtą, atsakingai elgtis su kiekviena gyva būtybe. Pamokslininkas išryškino Dievo kūrinijos grožį ir ypatingumą, ypač kalbėdamas apie bites, kurios, kaip žinia, mūsų kalboje miršta kaip ir žmonės. Vyskupas kvietė šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, kurio šimtąsias gimimo metines šiemet minine, žodžiais atsakingai prisiimti mums patikėtą gyvenime misiją ir drąsino šią Lietuvos laivės ir nepriklausomybės bei valstybingumo dieną atsakingai kurti gyvenimą Lietuvoje ir puoselėti mūsų šalies gyvavimą, nes šiais metais minime ir mūsų valstybės atkūrimo trisdešimtmetį. Pamokslininkas priminė gražią istoriją, kada XX – ojo amžiaus pirmojoje pusėje pranciškonas tėvas Jeronimas įkūrė bitininkų draugiją „Spečius“, kuri vėliau organizavo bitininkų kursus, leido bitininkavo vadovėlius bei kitą su šia veikla susijusią literatūrą. Tokie pavyzdžiai, anot kalbėjusio ganytojo, liudija apie kiekvieno žmogaus, kokios srities jis bebūtų, įdirbį kuriant gyvenimą ir puoselėjant Dievo sukurtą pasaulį, saugant žmogaus orumą ir atsakingai elgiantis su visa gyvąją gamta. Šventoji Šeima visame tame tampa pavyzdžiu ir globėja bei užtarėja, ypač to esame pakviesti prašyti kreipdamiesi į Žemaičių Kalvarijos Dievo Motiną, Krikščioniškų Šeimų Karalienę.

Po Šventųjų Mišių, giedant giedotojams, pritariant pučiamųjų kvartetui piligrimų pulkas, lydimas vyskupų ir kunigų keliavo kryžiaus keliu, giedojo Kalnų giesmes, meldė gero oro ir gero derliaus žemdirbiams bei Dievo palaimos visiems, gyventiems kaimiškose vietovėse.

Tos dienos vakaro 19 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą piligrimams pasakė Telšių vyskupijos vyskupo ordinaro generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, o po Šv. Mišių piligrimų būrys, lydimas kunigo, iškeliavo į Kalnus – Kryžiaus kelią. Ir piligrimai Kryžiaus kelyje ir kiti Žemaičių Kalvarijos miestelio žmonės kartu su visais lietuviais, pasklidusiais po visą platųjį pasaulį, 21 val. Lietuvos laiku, giedojo Lietuvos Respublikos himną, Tautinę giesmę taip dvasia jungdamiesi su visais tėvynainiais.

 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn