Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2009-04-20 19:00:26

Balandžio 20 d. Telšių vyskupijos kunigų susirinkime Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas pakvietė kunigus paminėti Gyvybės dieną parapijose. Sekmadienio Šv. Mišiose melstis už visuomenę, kurioje kiekviena žmogaus gyvybė būtų saugoma ir gerbiama nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Telšių vyskupijos bažnyčiose balandžio 26 d. nuvilnijo malda vieningomis bendruomeninės maldos intencijomis, perskaitytas tikintiesiems Lietuvos šeimos centro parengtas laiškas Gyvybės dienos tema, išdalintos skrajutės su informacija apie vaikelio kelionę mamos įsčiose bei pagrindinėmis šeimos centrų organizuojamų švenčių datomis.

Lietuvos šeimos centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje per didžiuosius reklaminius stendus prie prekybos centrų Arena ir Big, demonstravo 10 sekundžių reklaminį filmuką apie gyvybės dieną.

Telšių dekanato šeimos centras balandžio 21 d. surengė Gyvybės dienos paminėjimą. Šventę įprasmino 18 val. Šv. Mišiose Telšių Katedroje, o 19 val. Telšių Žemaitės dramos teatre vyko evangelizacija gyvybės išsaugojimo tema, kurią vedė br. Paulius Vaineikis OFM ir Pakutuvėnų šlovinimo grupė. Renginį organizavo Telšių dekanato šeimos centras, Šv. Antano Paduviečio parapija, Pakutuvėnų bendruomenė.

Palangos dekanato šeimos centras bažnyčioje nuo balandžio 21d. iki gegužės 15 d. parengė moksleivių parodą „Gyvybės medis“, balandžio 24 d. įvyko teminis vakaras „Gyvybė visada yra gėris“, kuriame klebonas kan. dr. A. Genutis pasveikino visus susirinkusius, moksleiviai parodė meninę programą. Gyvybės dienos minėjimą vainiko sekmadienio 10 val. Šv. Mišios.

Telšių vyskupijos šeimos centras Gyvybės dieną paminėjo Žemaičių Kalvarijoje. 12 val. Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje aukoja Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas. Šv. Mišių metu giedojo Barstyčių parapijos jaunimo choras. Po šv. Mišių parapijiečiai ir atvykę maldininkai iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų žiūrėjo Daliaus Ramanausko dokumentinį filmą „Žygis už gyvybę Vašingtone. 2007m.“. Po filmo Telšių vyskupijos šeimos centro projektų koordinatorė Ona Darbutaitė pristatė popiežiaus Jono Pauliaus II mokymą apie gyvybės kultūrą pagal encikliką „Evangelium vitae“ – „Gyvybės Evangelija“.

Lektorė susirinkusiesiems kalbėjo, jog Gyvybės Evangelija remiasi iš Kristaus gauta žinia, kad per tikėjimą Juo mes esame pašaukti gyvenimo apstybei, džiaugsmui, kuris kyla iš santykių su artimaisiais pagrįstais tarpusavio meile bei atjauta. Švęsdami Gyvybės dieną pirmiausia savęs turime klausti ar esame laimingi savo gyvenime?! Jei ne, tada peržiūrėti savo santykį su Dievu, pasitikrinti kokiu Dievu aš tikiu, nes Jėzus Kristus veda mus į taiką su savimi ir artimaisiais, į atsakomybę už mus supančią aplinką, į pagalbą skriaudžiamiesiems. Jonas Paulius II be išimčių kreipiasi į kiekvieną Bažnyčiai priklausantį žmogų, kaip į gyvybės tautos narį, nuolat stojantį asmeniškai ir su visa bendruomene UŽ GYVYBĘ. Gyventi Gyvybės Evangelija tai priimti kasdienius sprendimus, besąlygiškai patvirtinančius tiesą, kad GYVYBĖ VISADA YRA GĖRIS. Tai įmanoma tik tikėjimo dovaną turinčiam žmogui, nes tik tikėjimas, kad Dievas tau padovanojo gyvybę, leidžia ją dovanoti kitam ir su džiaugsmu ją priimti. Šeima tiesiogiai pašaukta šiai misijai ir įgyvendiną Gyvybės Evangeliją, pirmiausia augindama vaikus, budėdama maldoje, kad visi šeimos nariai saugiai pasiektų amžinybės uostą, dalyvaudama parapijinėje, socialinėje bei politinėje veikloje, praplėsdama savo tėvišką širdį įsivaikina paliktus vaikelius, globoja senelius, taip išreikšdama jautrumą šalia esančiai aplinkai. Tik visuomenė, kuri įstatymais patvirtina pagarbą ir apsaugą kiekvienai žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties, gali įgyvendinti visas kitas žmogaus teises bei kurti taiką, demokratija pagrįstoje visuomenėje. Siekime, kad mūsų valstybė, Lietuva, patvirtintu įstatymais pamatininę teisę už žmogaus gyvybę, kiekvienu gyvenimo etapu ir bet kokiomis sąlygomis.

Pranešime buvo pristatyta ir Gvadalupės Dievo Motinos pasaulinio judėjimo „UŽ GYVYBĘ“ globėja. Tai Dievo Motinos pasauliui paliktas Autoportretas prilygintas Turino drobulei. Gvadalupės Dievo Motina, kviečia per Šv. Chuaną Diegą, actekų indėną, prisiglausti prie jos širdies, tarp sukryžiuotų jos motiniškų rankų ir atiduoti visus savo rūpesčius, patikėti, kad ji mumis rūpinasi ir veda tiesiausiu keliu prie Kristaus. Jėzus, mirties akivaizdoje, ištarė apaštalui Jonui: „Štai tavo Motina“ ir Marijai: „Štai tavo Sūnus“, nuo tos akimirkos kiekviena prasidėjusi žmogaus gyvybė yra patikėta jai, kad padėtų jai žemiškame kelyje pasiekti Dangų.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn