Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 4 diena – maldų už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo sistemos darbuotojus Šventovėje laikas
Paskelbta: 2018-07-09 01:07:25

Tą dieną į Šventovę rinkosi ir Gargždų dekanato tikintieji. 10 val. Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre prasidėjo konferencija – susitikimas, kur rinkosi pedagogai iš visos Telšių vyskupijos. Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. Rimantas Gudlinkis ir Telšių katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė. Kalbėjusieji padėkojo ypač tikybos mokytojams už sunkų, atsakingą ir labai prasmingą darbą, apžvelgė pasiekimus bei įvertino per metus atliktus darbus.

Susirinkusiuosius pasveikino ir savo patirtimi apie tikybos dėstymo svarbą pasidalino Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas. Jis padėkojo mokytojams ir parapijiniams katechetams už vykdomą misiją ir pasidžiaugė šiemet sutvirtinimo sakramentą suteikęs 3100 jaunuolių visoje Telšių vyskupijoje, o prie jų parengimo daug prisidėjo ir tikybos mokytojai bei katechetai.

Apie popiežiaus vizitą išsamiai ir nuodugniai kalbėjo svečias iš Vilniaus, popiežiaus vizito pasirengimo komiteto narys Giedrius Tamašauskas. Jis susirinkusiesiems pristatė vizito gaires, pateikė išsamų popiežiaus Pranciškaus portretą, nagrinėjo jo asmenybę ir mokymą.

Susirinkimo metu buvo padėkota metodinių būrelių pirmininkams, pasidžiaugta tais pedagogais, kurie per metus pakėlė savo kvalifikaciją.

Į pagrindines tos dienos 12 val. Šventąsias Mišias pedagogai patraukė procesijos būdu, su kiekvieno Telšių vyskupijos dekanato tikybos mokytojų būrelio ženklu – vėliava. Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas, vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ, ir daugiau nei 20 kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos, liturgijoje patarnavo du diakonai. Šv. Mišių metu, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio.

Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino vyskupas K. Kėvalas. Jis pasidžiaugė atvykusiais piligrimais iš visos Lietuvos, o ypač Vilkaviškio vyskupijos vyskupo generalvikaru mons. Gintautu Kuliešiumi, neoprezbiteriu iš Vilkaviškio vyskupijos Valdemaru Mačiu, permanentiniu diakonu Egidijumi Cibausku, vyskupas taip pat pasveikino tą dieną gimtadienį švenčiančius prel. Juozą Šiurį ir seminaristą Mantą Skaivydą, kuriam tą dieną sukako 20 metų amžiaus.

Sakydamas pamokslą vyskupas R. Norvila išryškino tikybos mokytojų ir katechetų svarbą Bažnyčios gyvenime. Ganytojas visus drąsino švytėti Kristumi, drąsinti vieni kitus, solidarizuotis vieniems su kitais, kaip tai darė Marija ir Elzbieta. Svarbu ir reikšminga įsijungti į Viešpaties patikėtą pasiuntinybę. Anot vyskupo, dažnai mokytojai lieka vieni šioje pasiuntinybėje, tačiau bendrystė padeda nepalūžti, palaikymas padeda neišsigąsti ir nepasiduoti. Vyskupas drąsino, kviesdamas nenusiminti ir vieniems kitus stiprinti, solidarizuojantis vieniems su kitais. Vaisiai subręs pamažu, o mums taip svarbu gyventi su Viešpačiu ir iš jo semtis tvirtybės kilnioje misijoje.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnus, o po šios maldos Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas susirinkusiesiems tikybos mokytojams ir katechetams Bazilikoje įteikė kanoninius siuntimus ir atminimo dovanėles. Po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose tikybos mokytojams buvo surengta nuotaikinga agapė. 

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

  

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn