Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Kasmėnesiniai Marijos Aplankymo atlaidai
Paskelbta: 2008-05-29 22:12:54

Birželio 2-ąją Bazilikoje vyks kasmėnesiniai Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai.

Tą dieną oficialiai mokslo metus užbaigs Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija.

Šv. Mišios – 9, 10 ir 12 valandomis.

Sumos šv. Mišioms vadovaus Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, po šv. Mišių eisime Kryžiaus kelią lauke.

Prašome tikinčiuosius kuo gausiau dalyvauti.
 

aukštyn