Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 6 d. Melstasi už Tėvynę Lietuvą, žemdirbius, ūkininkus ir kaimiškas parapijas
Paskelbta: 2015-07-07 16:41:21

Liepos 6 dieną, švenčiant Lietuvos valstybingumo – karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose Šventovėje visą dieną buvo meldžiamasi už Lietuvos ateitį, žemdirbius ir kaimiškų parapijų žmones. Tą dieną atlaiduose atstovavo Šilalės dekanato kunigai bei tikintieji. Pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, iš įvairių Lietuvos vyskupijų parapijų atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Šilalės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko. Tą dieną į atlaidus atvyko piligrimų grupės iš Vilniaus Kalvarijų, Žiežmarių ir kitų parapijų. Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino ir išsamiai krikščionybės atėjimo į Lietuvą ir į kaimo žmogaus gyvenimą priminė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Sakydamas pamokslą vyskupas J. Matulaitis pabrėžė būtinybę nuolat ieškoti Jėzaus. Jis kvietė atverti duris Kristui ir popiežiaus Pranciškaus mokymo šviesoje išmokti gyventi žemėje – mylint žmones ir tausojant Dievo sukurtą kūriniją. Mes pakviesti rūpintis bendrų namų grožiu ir taip formuoti teisingą gyvenimo tikslą. Kyla klausimas kodėl mes dirbame ir kovojame? Kur krypsta mūsų žvilgsnis? Kaip svarbu, kad mūsų akys būtų nuolat nukreiptos į Jėzų, kad būtent jame rastume sau paguodą ir gyvenimo prasmę. Tik su Kristumi, kuris garantuoja mums nemirtingumą, žmogus gali įprasminti savo gyvenimą. Mokslininkai teigia, jog žmogus turi viltį amžinuoju gyvenimu, nes apie tai liudija ir šventųjų gyvenimai bei didysis palikimas – Kristaus įkapės Turino drobulė. Vyskupas drąsino visus gyventi velykine viltimi ir viską daryti, kad pasiektume amžinąjį gyvenimą. Būtina nuolat melstis už Lietuvą, jos ateitį, prašyti palaimos mūsų valstybei bei duoną auginantiems žemdirbiams, nes visiems reikalinga Dievo palaima ir parama.  

Tą dieną, po Sumos, buvo giedami Kalnai einat Kryžiaus kelią lauke ir Bazilikoje, o tos dienos vakarą Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojai bei piligrimai 21 val. tradiciškai rinkosi giedoti Tautinę giesmę – Lietuvos Respublikos himną, bei po vakarinių Šv. Mišių, kurių metu giedojo Gargždų parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio, susirinkę piligrimai giedodami giesmes keliavo Kryžiaus keliu.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn