Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 5-oji - Pagrindinė atlaidų diena – malda už šeimas
Paskelbta: 2015-07-06 11:06:07

Liepos 5 - oji – tradiciškai vadinama Didžiąją Kalvarija – pagrindinė atlaidų diena. Tą dieną atstovavo Klaipėdos ir Telšių dekanatų kunigai bei tikintieji. Votyvos Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslavo Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Mindaugo Gudžiūno. Sumos – pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių ir Klaipėdos dekanatų kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Lauros Gedgaudaitės. Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ ir pasidžiaugė gausiai susirinkusiais maldininkais, o ypač šeimomis, atvykusiomis melstis į Žemaičių Kalvarijos Šventovę per pagrindinę atlaidų dieną. Sakydamas pamokslą Vilniaus arkivyskupas metropolitas kalbėjo apie Dovydą, kuriam reikėjo pranašo Natano patarimo, kad ji pasielgtų teisingai. Arkivyskupas teigė, jog mums visiems būtina įsiklausyti, ką kalba Viešpats. Jo klausydami, kaip Marija, turime galimybę augti ir ugdyti su Viešpačiu santykį. Per Mariją, jos gyvenimą šeimoje Dievas atskleidžia savo planą žmonių išganymui. Jis nurodo kelią į šeimyninę ir visuomeninę sėkmę. Šių dienų visuomenėje krikščioniška šeima tampa pranašišku ženklu ir yra orientyras kitiems, kaip pranašas Natanas karaliui Dovydui. Arkivyskupas pasidalino patirtimi kaip šiandien atrodo pranašiškumas – tikintis žmogus savo elgesiu, malda, vertybėmis tampa nuolatiniu, nors nebūtinai ir labai dideliais darbais, pranašišku ženklu. Arkivyskupas kvietė nebijoti būti tikinčiu ten, kur esame. Tiek privačioje, tiek viešoje, bendroje maldoje mes galime pakviesti vieni kitus į bendrą maldą. Būtina padėti suprasti vertybes tiems, kurie nebemato malonės veikimo savo gyvenime. Arkivyskupas priminė, jog būtent šeima tampa ta gyvąja Bažnyčia, kurioje gimsta tikėjimas, bendrystė ir tokiu būdu iš tokių šeimų susideda Mistinis Kristaus Kūnas – Bažnyčia. Dievas, priėmęs žmogiškąją prigimtį, pasirinko būtent šeimą ir savo motiną Mariją paskyrė visų mūsų Motina į kurią visi esame pakviesti nuolat kreiptis ir prašyti jos užtarimo bei paramos. Jėzus Kristus trokšta apsigyventi šeimose ir vesti visus į išganymą. Arkivyskupas kvietė šeimas pasitikėti jo vedimu ir tokiu būdu tapti laimingomis ir tikėjimo židiniais Marijos pavyzdžiu.

Po Šv. Mišių tiek lauke, tiek Bazilikoje vyko Kryžiaus Kelio procesijos, apmąstyta Kristaus kančia, tikintieji laiminti Šv. Kryžiaus relikvijomis. Šv. Mišias, kaip ir liepos 2 – 4 dienomis transliavo Marijos radijas.
 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn