Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 3 d. - Maldų už policiją, ugniagesius, teisėsaugos, Valstybės sienos apsaugos darbuotojus ir jų šeimų narius
Paskelbta: 2015-07-04 11:00:59

Liepos 3 dieną Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos metu Šventovėje kilo maldos į Viešpatį už policijos žmones, teisėjus, ugniagesius bei visus teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų žmones. Tos dienos pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Mažeikių dekanato kunigai, Lietuvos policijos kapelionai. Šv. Mišiose meldėsi gausus būrys piligrimų iš Mažeikių dekanato bei įvairių Lietuvos vietovių, o taip pat netoli trijų šimtų policininkų, teisėjų, ugniagesių bei teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų atstovų. Giedojo Mažeikių dekanato parapijų jungtinis choras, vadovaujamas Viekšnių parapijos vargonininko Vitalijaus Lizdenio, grojo LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, vadovaujamas dirigento Egidijaus Mikniaus. Šv. Mišių metu visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ. Jis pabrėžė kokį svarbų, atsakingą ir labai reikalingą darbą atlieka visi į iškilmes atvykusieji. Vyskupas pasveikino atvykusį LR Vidaus reikalų ministerijos kanclerį Algirdą Stončaitį ir Lietuvos Policijos generalinį komisarą Liną Pernavą, Lietuvos Policijos įstaigų vadovus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigų vadovus bei atstovus, teisininkus bei jų visų šeimų narius. Sakydamas pamokslą vyskupas K. Kėvalas analizavo tos dienos Evangelijos skaitinį, pasakojantį kaip Marija aplankė Elzbietą. Pamokslininkas išryškino tris svarbius dalykus: atvirumą, dalinimąsi ir džiaugsmą. Būtent Evangelija, Marijos pavyzdžiu moko būti socialiu žmogumi ir dalintis su kitais ir savo gyvenimu ir tikėjimu, tiesiog dalinti save kitiems. Vyskupas pabrėžė, jog pareigūnas yra ne tik darbe, bet visą parą. Jis dalindamasis savo asmenine patirtimi ir iliustruodamas vaizdžiais pavyzdžiais drąsino visus susirinkusiuosius neprarasti vilties, ieškoti nuolatinio ryšio su Dievu ir kitais ir gyventi džiaugsmingą, atsakingą ir gyvenimo ateitį kuriantį gyvenimą. Norint tą padaryti būtina pagalba, ateinanti iš Dievo ir atpažįstama per Kryžiaus Kelią ir kančios patirtį. Džiaugsmas gimsta susitikime – susitikus Dievą ir kitą žmogų atsiranda prasmė gyventi ir dalintis su kitu gyvenimu.

Po Šv. Mišių visiems trims vyskupams policijos ir ugniagesių atstovai įteikė atminimo dovanas ir pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su Bažnyčia. Į Kryžiaus kelią, giedodami Kalnų giesmes išėjo didelis būrys policijos ir kitų institucijų atstovų bei piligrimų. Kryžiaus keliui vadovavo ir Šv. Kryžiaus relikvija procesijos dalyvius kiekvienoje stotyje laimino vyskupas K. Kėvalas. Grįžus iš Kryžiaus Kelio policininkams, teisininkams, ugniagesiams Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta nuotaikinga agapė, vyko gražus visų atlaiduose dalyvavusių pabendravimas.

Kan. teol. lic.  Andriejus Sabaliauskas   

aukštyn