Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Dviem geriau nei vienam
Paskelbta: 2012-11-25 19:56:34,,Dviem yra geriau, nei vienam“

 
 

Kad gautum iš gyvenimo tai ko nori, visų pirma būtinai turi apsispręsti – ko tu nori.

Jauni žmonės apsisprendę suskurti šeimą, dažnai renkasi krikščionišką santuoką, nes katalikybė – vyraujanti religija Lietuvoje. Kas gali būti gražiau ir iškilmingiau nei santuoka bažnyčioje. Santuokos sakramentas turi didelę vertę visai krikščionių bendruomenei ir pirmiausia sutuoktiniams, kurių sprendimas negali būti skubotas ir improvizuotas. Todėl Telšių vyskupijos 11 dekanatinių ir 2 parapijiniai šeimos centrai ruošia sužadėtinius santuokos sakramentui. Sužadėtiniai jau prieš tris mėnesius užsiregistruoja savo parapijos šeimos centre ir, sudarius grupes, šeimos centro savanoriai ir kunigas veda 8 susitikimus po 2 val. sužadėtiniams apie santuokos sakramentą, apie bendravimą ir bendrystę, apie mokėjimą atleisti ir t.t. Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje, sakė palaimintoji Motina Teresė, todėl žengdami prie altoriaus ir vienas kitam sutuoktiniai ištardami ,,visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu“ turi atsakingai pasiruošti. Telšių vyskupijos šeimos centruose savanoriauja virš šimto savanorių, kurie pasiruošę jaunoms poroms liudyti apie savo gyvenimą santuokoje, nes daugumoje šeimos centrų savanoriauja sutuoktinių poros.

Tai gyvas pavyzdys, kaip galima gražiai spręsti šeimoje iškilusias problemas, kaip auginti vaikus, kaip išeiti iš konfliktinių situacijų, kaip mokėti pasidžiaugti mažais dalykais ir t.t.

Telšių šeimos centrai yra dėkingi už paramą Telšių vyskupijai, Vokietijos katalikų akcijai rytų šalims remti RENOVABIS, privatiems užsienio rėmėjams ir Lietuvos socialinei ir darbo ministerijai, kurių remiami gali vykdyti kilnią misiją.

 

Telšių vyskupijos šeimos centro

projektų koordinatorė Loreta Vaičekauskienė


 


aukštyn