Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Buvo prašoma palaimos žemdirbiams ir ūkininkams
Paskelbta: 2017-07-12 07:12:33

   Liepos dešimtoji diena – maldų už ūkininkus ir žemdirbius metas Šventovėje. Visą dieną buvo meldžiama palaimos žemę dirbantiems, kaimuose gyvenantiems žmonėms, jų šeimoms. Į šventovę tą dieną būrėsi Gargždų dekanato tikintieji – taip ir jų piligrimystės laikas.

   Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo abu Telšių vyskupijos vyskupai, Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Gargždų dekanato dekanas kan. Jonas Paulauskas, būrelis kitų kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio.

   Šv. Mišių pradžioje piligrimus pasveikino ir melstis už žemdirbius bei ūkininkus pakvietė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, o Plungės rajono ūkininkų sąjungos atsrovus pasveikino ir jų organizacijos vėliavą pašventino vyskupas Kęstutis Kėvalas.

   Sakydamas pamokslą vyskupas R. Norvila kalbėjo apie darbo vertę ir žemdirbių misijos žemėje svarbumą. „Žemdirbystė ir mūsų dienomis padeda, kad per daug nenutoltume nuo paties Kūrėjo numatytą ir žmogui sveiką, natūralų gyvenimo ir darbo ritmą bei aplinką. Kartu sujungiant su ilgaamže praeities patirtimi žemdirbystė byloja, jog reikia ir dirbti, reikia ir pailsėti. Reikia taip pat ir Kūrėjui Dievui laiko surasti“. Vyskupas priminė biblinį mokymą apie darbo kilnumą ir pareigą, nes dirbdamas žmogus išskleidžia savo talentus, kurdamas gerus savo darbus vaisius jis įgauna gyvenimo kryptį, orientuojasi į gėrį. Baigdamas pamokslą vyskupas kvietė: „Melskime visi kartu, kad su žeme savo gyvenimą susiejusieji būtų tokiais liudytojais, įneštų į viso krašto gyvenimą daugiau pastovumo, stabilumo, Dievo ir artimo meilės, ne tik žemės, bet ir visos savo šalies vertinimo ir branginimo. Kad jų gyvenimo kryptis būtų gera, visiems rodytų žmogiško gyvenimo ir veiklos prasmingumą“.

   Po Šv. Mišių, vadovaujant vyskupams, buvo einamas Kryžiaus Kelias, apmąstoma Kristaus kančia bei Dievo meilė žmogui, meldžiama gerų orų ir puikaus derliaus bei Dievo palaimos žemdirbiams.

 
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas   
aukštyn