Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Transporto ir kelių priežiūros darbuotojų diena
Paskelbta: 2016-07-07 09:32:56

Liepos 5 dieną, Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, buvo meldžiamasi už kelininkus ir transporto sistemos žmones. Prieš pagrindines tos dienos Šv. Mišias didelis būrys kelininkų ir transportininkų rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Kultūros centrą, kur vyko jiems skirta programa – koncertas. Su atvykusiaisiais koncerto metu keliavo kino ir teatro aktorė, rašytoja Nijolė Narmontaitė bei Telšių vaikų ir jaunimo studija SAVI (režisierė Laimutė Pocevičienė).

Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, Mažeikių dekanato, kadangi ši diena buvo skirta to dekanato tikinčiųjų piligrimystei, ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Mažeikių dekanato parapijų choras, vadovaujamas Viekšnių parapijos vargonininko Vitalijaus Lizdenio. Iškilmėse tą dieną dalyvavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Gedvilas, Valstybės įmonės „Telšių regiono keliai“ direktorius Romualdas Kačerauskas, LAKD Saugaus eismo skyriaus vedėjas Nemunas Abukauskas, LAKD Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus patarėjas Antanas Čereška, LR Seimo narys Jurgis Razma, Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, administracijos direktorius Albertas Krauleidis, šios savivaldybės tarybos narys Jonas Varkalys.

Sakydamas pamokslą svečias iš Vilniaus, vyskupas A. Poniškaitis kalbėjo apie kelio svarbą – tiek kasdienybėje, tiek ir einant išganymo keliu. Kelionė – žmogaus tikrovė, kurioje būtina išmokti save dovanoti kitiems – Dievui paaukoti savo gyvenimus ir krautis lobį danguje. Marija yra pavyzdys keliavimo su meilės misija, nes ji ėjo pas savo giminaitę Elzbietą pagelbėti jai. Marija tarė Dievui taip ir troško tarnauti – Dievui ir artimui. Toks modelis pats tikriausias kelias, vedantis į išganymą. Tačiau, anot vyskupo, yra tame kaulyje ir daug pagundų – viena iš jų visko ieškoti tik savo naudai ir užsnūsti alyvų sode, kai Viešpats tuo metu krauju prakaituoja. Tik atsiliepiantis į Dievo kvietimą keliauti kartu su juo, sugeba tiesti kelius ir tiltus, nes kitaip yra pagunda ir pavojus statyti vieni tarp kitų sienas. Kiekvienas žmogus turi išmokti eiti meilės keliu – jei liepia nueiti mylią, su kitu nueik dvi. Tokiu būdu kelionėje galima patirti, jog Dievas yra apstus gailestingumo, nes Jis nenustoja keliavęs kartu su mumis gyvenimo keliais. Ir tai mus guodžia bei teikia tikrojo gyvenimo džiaugsmo.

Po Šv. Mišių padėkos žodį vyskupams, kunigams, kelininkams ir transporto sistemos žmonėms tarė, atminimo dovanėles įteikė Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras A. Klišonis, o visų kelininkų vardu padėkos žodžius atlaidų organizatoriams išsakė  (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Gedvilas.

Visi atlaidų dalyviai po pamaldų Bazilikoje ėjo Kryžiaus keliu, lankė koplytėles, giedojo Kalnų giesmes, o po Kryžiaus kelio apmąstymo Žemaičių Kalvarijos parapijos namų salėje buvo surengta agapė. 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn