Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Antroji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena
Paskelbta: 2016-07-04 09:36:44

 Liepos 3 dieną, sekmadienį, maldininkai iš visos Lietuvos rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Šventovę švęsti antrosios Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dienos. Tą dieną buvo meldžiamasi už ligonius, Caritas darbuotojus, į Šventovę iš visos Lietuvos rinkosi bendruomenių atstovai. Tą dieną atstovavo Telšių dekanato parapijų kunigai bei tikintieji. Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, šio dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišiose giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos votyvos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

Šv. Mišiose kartu su gausiu būriu tikinčiųjų meldėsi Lietuvos bendruomenių nariai, Caritas darbuotojai, o kartu su Lietuvos bendruomenėmis meldėsi ir Lietuvos kaimo bendruomenių asociacijos vadovė Goda Burokienė bei LR seimo nariai: Jurgis Razma, Rimantas Dagys, Donatas Jankauskas. Šv. Mišių pradžioje visus piligrimus pasveikino ir savo įžvalgomis pasidalino Telšių vyskupijos ganytojas, o pamokslą pasakė vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Kalbėdamas susirinkusiesiems Panevėžio vyskupijos ganytojas priminė, jog šiais Gailestingumo metais tikintieji turi ne tik kalbėti apie gailestingumą, bet ir veikti to gailestingumo šviesoje. Vyskupas kvietė konkrečiai daryti geru darbus – septynis sielai ir septynis kūnui. Kiekvienas krikščionis turi gyventi darydama gailestingumo darbus, konkrečiai įgyvendindamas meilės tikrovę. Pamokslininkas priminė, jog tikrieji artimui meilės darbai kyla iš glaudaus santykio su Dievu, iš maldos ir troškimo veikti kažką gero darant konkretiems žmonėms. To mokytis reiktų iš Dievo Motinos Marijos, kuri yra tarnavimo kitiems mokytoja. Marija rodo į Jėzų ir jo kryžiuje galima atrasti jėgų gyventi gailestingumo pilną gyvenimą.

Po Šv. Mišių buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai, meldžiamasi už ligonius, Carito organizaciją ir Lietuvos bendruomenes. Lauke Kryžiaus kelio procesijai vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas L. Vodopjanovas OFM, po visų pamaldų pabaigos žodį tarė ir visiems tos dienos atlaidų dalyviams padėkojo Telšių vyskupijos ganytojas.
 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn