Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Prasidėjo 2016 metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Paskelbta: 2016-07-02 07:29:53

Tradiciškai Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai iš šiais metais prasidėjo liepos 1 dieną – išvakarėse. Netoli Žemaičių Kalvarijos Šventovės esančiame Panų kalne 16 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, kuriose dalyvavo nemažas būrys piligrimų, ypač Marijos legiono narių iš visos Telšių vyskupijos. Po Šv. Mišių piligrimai maldingoje kelionėje patraukė link Žemaičių Kalvarijos Bazilikos, kur 19 val. vyko iškilmingi Mišparai. Mišparams vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu meldėsi svečias Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkas, kunigai, diakonai, klierikai. Mišparus giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio.

Pamaldų pradžioje visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas, o homiliją pasakė vyskupas svečias. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas išsamiai ir nuodugniai komentavo tą vakarą perskaitytą Evangelijos tekstą apie dvylikametį Jėzų, jo kelionę į Šventyklą bei pasilikimą joje. Vyskupas priminė Jėzaus žodžius, jog jam reikią būti Tėvo reikaluose. Šito reikia kiekvienam žmogui, šitas uždavinys turėtų būti svarbiausias krikščioniui – nuolat būti dangiškojo Tėvo reikaluose. Vyskupas priminė, jog šio pasaulio kunigaikštis vilioja žmones tarytum dūmais, pagundomis viliodamas ir silpnindamas žmonių teisingą regėjimą ir atitrukdamas nuo esmės – gyventi ruošiantis laimingai amžinybei.

Kalbėtojas drąsino gausiai susirinkusius piligrimus ieškoti Jėzaus Bažnyčioje, bendruomenėse, Dievo namuose ir būti susirūpinusiems dėl galimybės klausytis ir jo klausti apie savo gyvenimą. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, anot Kaišiadorių vyskupijos ganytojo, yra malonės metas ieškant Jėzaus iš šioje Šventovėje jį surandant. Baigdamas homiliją vyskupas ir palinkėjo to siekti, ir tokia dvasia ne tik atlaidus švęsti, bet ir kasdienybėje gyventi.

Po Mišparų Bazilikos šventoriuje vyko eucharistinė procesiją. Liepos 1 dienos vakarą prasidėję Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai truks 12 dienų. Laukiami piligrimai iš visos Lietuvos bei užsienio. Liepos 2 dieną meldžiamasi už jaunimą, o liepos 3 dieną – už ligonius ir Carito organizaciją.


Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn