Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Telšių vyskupijos vyresniųjų ministrantų stovykla Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2015-07-31 16:40:46

2015 m. liepos 20 – 23 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyko tradicinė vasaros stovykla vyresnio amžiaus ministrantams. Jaunuoliai nuo 14 – 18 metų amžiaus rinkosi į stovyklą „Pašaukei mane“ – svajoti, keliauti, mylėti, dėkoti. 14 ministrantų iš Telšių vyskupijos parapijų, dalyvaudami stovykloje buvo suskirstyti į grupeles, bendravo tarpusavy ir su grupelių vadovais – Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikais. Visas stovyklos dienas jie turėjo įvairių užsiėmimų – vyko liturginė praktika, bendra malda, valgymas kartu. Pirmos dienos vakarą Šv. Mišias aukojo ir kartu su ministrantais meldėsi bei pamokslą Bazilikoje pasakė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. jis kalbėjo apie jauno žmogaus kelią šių dienų visuomenėje, pasirinkimo ir apsisprendimo svarbumą. Drąsino nebijoti eiti tikėjimo ir draugystės su Jėzumi keliu.

Antrąją stovyklavimo dieną jaunuoliai vyko į kelionę – aplankė Telšių vyskupijos centrą, Žemaitijos sostinę – Telšių miestą. Istorikė, mokytoja Janina Bucevičė jaunuoliams aprodė miestą bei Telšių vyskupijos Katedrą, supažindino su šio miesto bei vyskupijos centro istorija. Vakare ministrantai dalyvavo Šv. Mišiose Telšių vyskupijos Katedroje.

Trečioji stovyklos diena buvo skirta susimąstymui apie širdies svarbą žmogui. Jaunuoliai klausėsi konferencijos apie širdies, kaip organo žmogaus kūne svarbą. Konferenciją skaitė medikės iš Gargždų miesto sveikatos centro. Ministrantai tą pačią dieną susitiko su Plikių parapijos klebonu kun. Antanu Mačiumi, kuris dalinosi įžvalgomis apie vaikino dvasinio gyvenimo išbandymus ir iššūkius, pasidalinimo tema: „Akmeninę širdį keičiu į...“. Tos dienos vakarą Bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių jaunuoliai apmąstė Kristaus kančią, eidami Kryžiaus Kelią Bazilikoje, o apmąstyti Dievo meilę žmogui savo įžvalgomis padėjo kun. A. Mačius.

Ministrantai stovyklą užbaigė liepos 23 dieną kūrybine užduotimi „Mano padėkos kelias“, rašydami padėkos laišką konkrečiam asmeniui. Vidudienį Bazilikoje buvo aukojamos padėkos Šv. Mišios, kartu pietaujama ir po pietų, sutvarkę per stovyklą naudotas patalpas, jaunuoliai išsiskirstė į savo namus bei gimtąsias parapijas.

Tradicinės ministrantams skirtos stovyklos vyksta kasmet, jų metu jaunuoliai turi puikią progą vienas kitą geriau pažinti, susibičiuliauti, tirti savo pašaukimą, gilintis į ministranto tarnystė pobūdį, geriau įsisavinti liturgijos šventimą ir įsigilinti į praktinius jos ypatumus. Stovyklą, kaip ir kasmet, organizavo ir programą rengė Telšių vyskupijos Jaunimo centras, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija bei Telšių vyskupijos kurija.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn