Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 5 dieną melstasi už policijos ir teisėsaugos žmones
Paskelbta: 2018-07-09 01:12:47

Tęsiantis Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams liepos 5 dieną prašyta iš Dievo palaimos teisėsaugos ir policijos darbuotojams. 12 val. pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupai ordinaras K. Kėvalas ir emeritas J. Boruta SJ, vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas bei didelis būrys policijos kapelionų, Palangos dekanato ir iš kitų Lietuvos vietovių atvykę kunigai. Atlaidų diena buvo skirta Palangos dekanato tikinčiųjų piligrimystei. Šv. Mišių metu, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo jungtinis Palangos ir Kretingos parapijų choras, vadovaujamas vargonininkės Gražinos Ribokaitės.

Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas, pasidžiaugė gausiu būriu susirinkusių pareigūnų, teisėsaugos atstovų. Šv. Mišiose tarp kitų garbių svečių dalyvavo Lietuvos Policijos Generalinis komisaras Linas Pernavas, Lietuvos Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, Lietuvos Generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Karčinskas, Lietuvos Respublikos sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požėla, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Kęstutis Lukošius ir kiti, atsakingas pareigas užimantys teisėsaugos ir policijos sistemos žmonės.

Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino Dievo artumo patirties svarbą žmogaus gyvenime. Žmogaus keliauja ir Dievas nori keliauti su žmogumi kartu. Vyskupas priminė palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio, kurio relikvijos esti per atlaidus Bazilikoje, nueitą sunkų, pilną išbandymų kelią ir jo ištikimybę Dievui iki galo. Marija yra mūsų visų Motina ir visada mus, savo vaikus lydi gyvenimo ir tikėjimo kelyje. Ji ėjo paskui savo Sūnų ir moko mus nuolankumo, sekti, eiti ir aktyviai keliauti Dievo malonėje.

Po Šv. Mišių atvykę svečiai išsakė padėkos žodžius už pakvietimą ir bendradarbiavimą, o į Kalnų procesiją labai aktyviai įsijungė policijos darbuotojai, nešdami procesijos religinius reikmenis, giedodami Kalnų giesmes. Pamokslus Kalnų stotyse sakė policijos kapelionai. Po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose teisėsaugos ir policijos sistemų žmonės agapėje dalinosi ir žemiškąja duona.

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

nuotrauka klier. Sauliaus Urbono

  

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn