Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

2023 – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

PARSISIŲSTI PDF


Padidinti

 

PROGRAMA

2023 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., šeštadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos legiono narius

14 val. Šv. Mišios Panų kalne

19 val. Šv. Mišios su Mišparais Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.
Eucharistinė procesija aplink Baziliką
Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje

Liepos 2 d., sekmadienis
Žmonių brolybės diena

Meldžiamės už socialinius darbuotojus, Caritas, Maltos ordino, Samariečių bendrijos, Raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojus bei savanorius

Plungės dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja vyskupas Saulius BUŽAUSKAS

Liepos 3 d., pirmadienis
Dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo, seminaristų ir patarnautojų diena

Meldžiamės už Bažnyčioje tarnaujančiuosius ir naujus dvasinius pašaukimus

Mažeikių dekanato diena

12.30 val. Pagrindinės Šv. Mišios. Vadovauja vyskupas Eugenijus BARTULIS

Liepos 4 d., antradienis
Katechetų ir švietimo darbuotojų diena

Meldžiamės už visus mokslo bei tikėjimo šviesa besidalinančius žmones

Gargždų dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja vyskupas Rimantas NORVILA

Liepos 5 d., trečiadienis
Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos diena

Meldžiamės už valstybės gynyboje tarnaujančius žmones

Tauragės dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja arkivyskupas Gintaras GRUŠAS

Liepos 6 d., ketvirtadienis
Maldos už Lietuvą, medikus ir ligonius diena

Meldžiame Dievo palaimos Tėvynei, sveikatos ligoniams, o medicinos darbuotojams - ištvermės ir meilės

Telšių dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM

Liepos 7 d., penktadienis
Policijos, teisėsaugos ir teisėtvarkos diena

Meldžiamės už visuomenės tvarkai ir saugumui tarnaujančius žmones

Šilutės dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS

Liepos 8 d., šeštadienis
Menininkų, kultūros darbuotojų ir jaunimo diena

Meldžiame įkvėpimo menininkams bei kultūros skleidėjams ir drąsos jaunimui krikščioniškojo tikėjimo dvasioje kurti ateitį

Skuodo dekanato diena

12 val. šv. Mišias aukoja vyskupas Darius TRIJONIS

Liepos 9 d., sekmadienis
Didžioji Kalvarija. Šeimų diena

Meldžiamės už šeimas ir besiruošiančius Santuokos Sakramentui

Klaipėdos dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun RAJIČ

Liepos 10 d., pirmadienis
Žemdirbių bei ūkininkų diena

Meldžiame ligoniams sveikatos, o medikams bei medicinos darbuotojams – išminties, ištvermės ir meilės

Palangos dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja vyskupas Jonas IVANAUSKAS

Liepos 11 d., antradienis
Geradarių ir rėmėjų diena

Meldžiamės už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančius, kad jų pasiekti laimėjimai prisidėtų prie visuomenės gėrio

Šilalės dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS

Liepos 12 d., trečiadienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos ir bendruomenių diena

Meldžiame, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o jos piligrimai iš Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio patirtų gausių Dievo malonių

Akmenės dekanato diena

12 val. Šv. Mišioms vadovauja arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ

 

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios

11.15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikoje

12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios

18.30 val. Švč. Mergelės Marijos litanija

19. 00 val. Šv. Mišios

Po kiekvienų Šv. Mišių - procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn