Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

2019 – MALDŲ UŽ PAŠAUKIMUS METAI, ŽEMAITIJOS 800 METŲ PAMINĖJIMO JUBILIEJUS – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

 

PROGRAMA

2019 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., pirmadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius

14 val. Šv. Mišios Panų kalne.

19 val. Šv Mišios su Mišparais Bazilikoje; po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Šv. Mišioms ir Mišparams vadovaus bei homiliją sakys J.E. Kaišedorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS.

po 19 val. Šv, Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją.

Liepos 2 d., antradienis
Valstybės vadovų, Politikų ir Savivaldybių darbuotojų diena

Meldžiamės už Lietuvos valstybei vadovaujančiuosius.

Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E.Vilkaviškio vyskupas Rimantas NORVILA.

Liepos 3 d., trečiadienis
Medikų diena

Meldžiame už medikus ir sveikatos apsaugos srityje dirbančiuosius

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras GRUŠAS

Liepos 4 d., ketvirtadienis
Katechetų ir švietimo darbuotojų diena

Meldžiamės už mokyklų, universitetų darbuotojus bei visus mokslo šviesą jaunajai kartai skleidžiančius.

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM.

Liepos 5 d., penktadienis
Policijos ir teisėsaugos diena

Meldžiamės už policijos, teisėsaugos darbuotojus.

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS.

Liepos 6 d., šeštadienis
Jaunimo diena

Meldžiamės už Lietuvą, jos ir viso pasaulio jaunimą.

Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homilija sakys J.E.Vilniaus arkivyskupijos augzilijaras vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS

15:30 val. Jaunimo vakaro programos pradžia Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salėje. Su jaunimu bendraus kun. Domingo Avellaneda Cabanillas (Argentina)

18 val. Malda už pašaukimus Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

19 val. Jaunimo Šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Telšių vyskupas Kęstutis KĖVALAS. Po jų - Kryžiaus kelio Kalnai su jaunimu.

Taip pat po 19 val. Šv. Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją.

Liepos 7 d., sekmadienis
Didžioji Kalvarija. Krikščioniškų šeimų diena

Meldžiames už jaunas šeimas ir besiruošiančius Santuokos Sakramentui

Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homilija sakys J.E. Pedro Lopez QUINTANA, tik baigęs Apaštališkojo Nuncijaus tarnystę Lietuvoje ir Baltijos kraštuose.

Liepos 8 d., pirmadienis
Ligonių ir Caritas organizacijos diena

“Lietuvos Caritas” 30 metų jubiliejus. Meldžiamės už negalios ištiktuosius, ligonius ir Caritas organizacijos savanorius.

Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas VIRBALAS SJ.

Liepos 9 d., antradienis
Verslininkų diena

Meldžiamės už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančiuosius.

Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augzilijaras Darius TRIJONIS.

Liepos 10 d., trečiadienis
Žemdirbių diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams ir kaimų parapijų žmonėms.

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius Algirdas JUREVIČIUS .

Liepos 11 d., ketvirtadienis
Kunigų, seminaristų, patarnautojų ir pašvęstojo gyvenimo atstovų diena

Meldžiamės už Bažnyčios hierarchijoje tarnaujančius, vienuolius bei naujus pašaukimus į dvasinį luomą.

Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas KAUNECKAS.

Liepos 12 d., penktadienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimyninių parapijų diena

Meldžiamės, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o jos piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones.

Plungės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios. Po jų -giedama Švč. Mergelė Marijos litanija ir kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikoje.

12.00 val. Sumos Šv. Mišios.

Po Šv. Mišių iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio Kalnus.

19. 00 val. Vakarinės Šv. Mišios.

Po jų - procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

8. 00 val. - 20. 00 val. Švč. Sakramento adoracija Nukryžiuotojo Jėzaus Slaugos Namų koplyčioje (Tvenkinio g. 1).

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn