Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus Globos namai

Žemaičių Kalvarija. Iš parapijos archyvų

Vienuolyno g. 1C (naujasis pastatas) / 

/ Tvenkinio g. 1 (senasis pastatas)

90443 Žemaičių Kalvarija

Plungės r.

Tel. 8 448 59014

Faksas 8 448 43088

El. paštas globosnamai.info@gmail.com

 

Direktorius – kun. Modestas RAMANAUSKAS, mob. +370 679 77769, zkbazilika@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja - pavaduotoja socialiniams reikalams – Vilma ŠNIAUKIENĖ,

tel.: 8 448 59014, mob.: 8 671 73567

Buhalterė - Milda UŽPALIENĖ,

Socialinė darbuotoja – Virginija PREIBIENĖ,

Slaugytoja – Nila SAVICKIENĖ,

Vyr. virėja – Ilona PILIBAVIČIENĖ,

Išduotos licenzijos

Globos namai 2014. Iš parapijos archyvų

2014 m. gruodžio 10 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namams išdavė licencijas paslaugoms teikti: Licencijos Nr. L000000449, institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims ir licencijos Nr. L000000450, institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia. Paslaugų teikimo vietos: Vienuolyno g. 1C, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.; Tvenkinio g. 1, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.

Apie globos namus

Globos namai 2014. Iš parapijos archyvų

2014 m. lapkričio 14 d. Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone vyko graži, prasminga ir ilgai laukta šventė – tos dienos vidurdieny, dalyvaujant didžiuliam būriui garbių svečių bei miestelio gyventojų, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pašventino naujus senelių globos namus. Iki šiol 20 metų Žemaičių Kalvarijos parapijiniai senelių globos namai veikė dviejuose, Žemaičių Kalvarijos parapijai priklausančiuose pastatuose (Tvenkinio g. 1), kuriuos šiam kilniam tikslui padovanojo šviesios atminties vienuolis br. Kazimieras Dunauskas OFM, o nuo šiol senelių globos namų gyventojai turi naujus, puikiai įrengtus, atitinkančius visus Europos sąjungos reikalavimus namus. Telšių vyskupas J. Boruta SJ, pašventinęs naujuosius globos namus, džiaugėsi, kad šie namai, kuriems suteiktas Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vardas, puiki pagalba senatvės ir ligų varginamiems žmonės, kur jie turi ir ateityje turės ramų užutekį ruošiantis amžinybei ir galės ramiai nugyventi likusias savo gyvenimo dienas. Šv. popiežius Jonas Paulius II itin rūpinosi visais, kuriems reikalinga globa ir pagalba bei savo gyvenimu įrodė, jog žmogaus gyvenimas vertingas iki natūralios jo pabaigos. Simbolinę juostelę prie centrinio įėjimo perkirpo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, LR Seimo narys Jurgis Razma, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, administratorius Albertas Krauleidis, Rangovo UAB „Sidona“ firmos vadovas Donatas Daukša, Globos namų direktorius kan. Jonas Ačas.

Globos namai 2014. Iš parapijos archyvų

Naujieji Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai (Vienuolyno g. 1C) buvo statomi trejus metus 2011 - 2014 m., juos suprojektavo architektas Henrikas Štaudė. Globos namų statybos, įrangos, baldų ir kitų reikalingų priemonių finansavimo šaltiniai: iš ES struktūrinių fondų – 2 712 298,74 Lt; iš LR Valstybės biudžeto – 478 640,95 Lt ir iš Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namų biudžeto – 100 000,00 Lt. Džiugu, jog pavyko puikiai įsisavinti ES struktūrinių fondų ir LR Valstybės biudžeto skiriamą piniginę paramą įgyvendinat šį projektą.

Senelių globos namai Žemaičių Kalvarijoje buvo įkurti 1994 m., pirmoji jų vadovė ir įkūrėja – miestelio gydytoja, garsaus lietuvių filosofo Antano Maceinos dukra Marija Danutė Maceinaitė-Mickūnienė, kuri renginio metu pasidalino prisiminimais apie pačią pradžią. Tada buvo sunku, tačiau ryžtas, vietinių gyventojų pagalba, parama iš užsienio, pastangos ir sunkus darbas buvo vaisingi. Pradžioje gyveno tik keletas garbaus amžiaus senolių, o šiandien jų čia gali gyventi kelis kart daugiau.

Globos namai 2014. Iš parapijos archyvų

Naujuose Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namuose, pritaikytuose ir žmonėms su visiška negalia, gali gyventi 32 gyventojai. Namai erdvūs, modernūs, juos apšildo geoterminė katilinė, anot daugumos įkurtuvių dalyvių – šie namai, ne šiaip namai, o orios senatvės rūmai, kuriuose vyrauja atjautos, savitarpio pagalbos, meilės bei krikščioniškumo dvasia. Čia gyvenantieji gyvena bendruomeniškai – kartu valgo, kartu meldžiasi, kartu skaito, viskuo dalinasi, gali nuolat bendrauti. Senelių namuose vyksta įvairūs renginiai skirti Motinos, Tėvo dienoms, religinėms šventėms. Senelius lanko Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos bei aplinkinių miestelių gimnazijų vadovai, mokytojai ir mokiniai, kurie nudžiugina savo parengtomis meninėmis programomis. Dažni Globos namų svečiai – Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėliai“ vaikų dienos centro lankytojai. Dvasiniais reikalais ir patarnavimais rūpinasi Žemaičių Kalvarijos parapijoje dirbantys kunigai. Gražus bendradarbiavimas vyksta su kaimynystėje veikiančiais senelių globos namais, Plungės miesto ir rajono savivaldybe, Žemaičių Kalvarijos seniūnija, bendruomene „Gardai“, vietinėmis įstaigomis. Senelius dažnai aplanko ir iš užsienio atvykstantys svečiai. Šiuo metu, globos namų gyventojams patarnauja 20 darbuotojų.

Globos namai 2014. Iš parapijos archyvų

Aktyvus bendruomeninis gyvenimas, brandaus amžiaus žmones suburia, leidžia šiems, saulėlydį išgyvenantiems žmonėms, oriai gyventi senatvės dienomis, džiaugtis savo bendraamžių draugyste, čia dirbančių žmonių šiluma ir teikiama medicinine bei žmogiška pagalba. Šie namai suburia Plungės rajono ir iš kitų vietų atvykusius garbaus amžiaus žmones, kur jie, kartais nelabai galėdami savimi pasirūpinti, tampa vienas kitam pagalba išgyvenant šviesų saulėlydžio metą. Tai namai, kur mokomasi ištverti, priimti, keistis ir likusį laiką nugyventi žmogiškai oriai.

Projekto „Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus naujų globos namų statyba“ įgyvendinimas

Informacija apie viešuosius pirkimus

Rekvizitai

Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus Globos namai

Globos namai. Iš parapijos archyvų

Įstaigos kodas 193770213

Tvenkinio g. 1, Žemaičių Kalvarija
Plungės r.

Tel.+370 448 59014

Faksas +370 448 43088

El. paštas globosnamai.info@gmail.com

A/s LT16 4010 0430 0006 0132

AB DNB bankas, banko kodas 40100 

aukštyn