Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Varpai ir laikrodžiai

Varpų buvusioje Žemaičių Kalvarijos dominikonų bažnyčioje ir kai kuriose Kančios kelio koplyčiose būta keliolikos. Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai išvežė du varpus: didijį, lietą Karaliaučiuje 1775 m., ir seniausiąjį, lietą 1654 m. Šiuo metu bažnyčiose bokštuose kabo keturi varpai. Seniausiame įrašyta 1768 m. data. Du varpai parapijiečių lėšomis pagaminti 1926 m. Liepojoje. Ketvirtasis varpas be įrašų.

Bazilikos bokšto laikrodisrius. Fotografija Rimvydo SprindžioApie laikrodžius...

aukštyn