Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Vargonai

Žemaičių Kalvarijos bazilikoje. Fotografija Dariaus Rimvydo SprindžioŽemaičių Kalvarijos bažnyčios vargonai vieni didžiausių Žemaitijoje. Jie turi dvi manualines ir pedalinę klaviatūras su 25 balsais. Vargonų prospektas istorizmo stiliaus, vienalaikis su instrumentu. Jo kompozicija vieno tarpsnio, simetriška, penkių langų. Pagrindinę prospekto dalį sudaro trys bokštai su dviem tarpinėmis plotmėmis. Plokščio paviršiaus arkiniuose languose stovi dekoratyvūs cinko skardos vamzdžiai. Prospekto viršuje yra platus antablementas su frize įkomponuotomis drožinėtomis ir paauksuotomis rozetėmis. Visų trijų bokštų viršūnes užbaigia trikampiai frontonai. Vargonai taisyti 1962 m.

aukštyn