Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kančios kelio stočių paveikslai

Bažnyčios šoninių navų sienas puošia dvidešimt Kristaus kančios kelią vaizduojančių paveikslų. 1872–1873 m. nutapytų dailininko J. Szyrmos. Paveikslus galima suskirstyti į dvi kompozicines grupes – mažafigūres ir daugiafigūres, kuriose matyti daugiau nei trys personažai. Visiems Kančios kelio stočių paveikslams būdinga groteskiška Kristaus kankintojų veidų traktuotė, kontrastuojanti su optimistine Jėzaus veido išraiška.

aukštyn