Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Altoriai

Pagrindinis altorius

Pagrindiniame altoriuje Marijos kultas suderintas su Kristaus kančios kultu. Pirmame altoriaus tarpsnyje tarp keturių apeinamojo altoriaus kolonų – stebuklingasis karūnuotas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas paauksintais rėmais. Paveikslas tapytas ant lentos užtemptoje drobėje, puoštas aptaisais, jo pagrindas išklotas tamsiai raudonu aksomu, ant kurio pritvirtinta dvylika Marijos galvą vainikuojančių žvaigždžių. Virš paveikslo du angelai laiko karūną su Švč. M. Marijos monogramų. Aplink paveikslą buvi sukabinta daugybė votų. Dabar jie sukabinti ant dviejų stačiakampių aksomu aptrauktų rėmų, kabančių altoriaus nošose ant bažnyčios sienų.

Žemaičių Kalvarijos bazilikos pagrindinis altorius.. Fotografija Rimvydo SprindžioViršutinėje altoriaus dalyje yra Šv. Kryžiaus altorius su garsia stebuklais didele Nukryžiuotojo skulptūra. Skulptūra sena, galimas daiktas, to paties amžiaus kaip stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Nukryžiuotojo širdies rankų ir kojų žaizdos papuoštos metaliniais paauksintais spinduliais. Menine verte išsiskiria Nukryžiuotojo figūra, datuotina XVII a. Jos autorius – gero lygio pasimokęs amatininkas, greičiausiai priklausęs dominikonų ordinui. Kristus ant kryžiaus pavaizduotas nuo renesanso laikų įprastu būdu – jau miręs. Erškėčių vainikas – metalinis pasidabruotas ir paauksintas, pakaušio srityje – ryškus metaliniai paauksinti spinduliai. Visa figūra labai skulptūriška, puikiai išryškinta kūno anatomija. Veidui būdinga stipri agoniją perteikianti ekspresija. Per juosmenį Kristus pridengtas ornamentuotu, ryškiai barokiniu klubo raiščiu – perizonijumi. Po kryžiumi stovi du dideli Sopulingosios Dievo Motinos, pervertos septyniais kalavijais, ir šv. Jono paveikslai, tapyti ant lentų, su sudabriniais ir paauksuotais aureolių spinduliais. Abiejų figūrų aptaisai, į Marijos širdį smingantys kalavijai ir Kristaus žaizdas žyminčios žvaigždės – nauji. 

Kiti altoriai 

aukštyn